e-Apostil

PTT dijital belge onay sistemi olan e-Apostil’i kullanıma açtı.

Apostil, resmi bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Apostil’in kuralları 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonuyla tespit edilmiştir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konvansiyonu’na üye veya taraf devletler arasında geçerlidir. Bu belge onay sisteminin elektronik ortamda yürütülmesi ise e-Apostil olarak isimlendirilmiştir. e-Apostil, www.eapostil.gov.tr sitesi üzerinden, apostil uygulanması istenen belge için başvuruda bulunulması, başvurunun apostil uygulamaya yetkili kılınmış kuruma (Adalet Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı) iletilmesi, yetkili kurumun ilgili belgeyi elektronik ortamda oluşturması ve güvenli veri iletim yolları kullanılarak başvuruda bulunan kişiye yine eapostil.gov.tr sitesi üzerinden teslim edilmesi aşamalarından oluşmaktadır.

120 ülkede geçerli olacak resmi onaylı evraklar devlet dairelerinde sıra beklemeden kolayca oluşturulacak. Halen bu tip belgeler ilgili devlet dairesine müracaat ederek ve belge onayı bekleyerek zaman kaybı yaşanmasına neden oluyordu. Yeni uygulamayla apostil uygulanmış belgelere ulaşmak için harcanan zaman, işgücü ve maddi kayıplar engellenmiş olacaktır.

İlgili kurum tarafından elektronik ortamda oluşturulan ve e-apostil uygulanan belge, PTT tarafından Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ile imzalanarak başvuruda bulunan kişiye teslim edilir. Bu sayede teslim edilen belgenin doğruluğu ve bütünlüğü garanti altına alınmış olur. Elektronik belgelerin teslim edildiği yabancı resmi makamlar, bu belgelerin doğruluğunu, belgeyi Belge Doğrulamak İstiyorum düğmesini kullanarak teyit edebilirler.

Sözleşmeye taraf olan ülkelere ait güncel liste için lütfen tıklayınız.

e-Apostil ile şu an için şu belgeler alınabilmektedir: Adli Sicil Kaydı, Mahkeme Kararı, Nüfus Kayıt Örneği. Ayrıca çalışması devam eden belgeler ise şunlardır: Doğum Kayıt Örneği, Ölüm Kayıt Örneği, Evlenme Kayıt Örneği, İsim Denklik Belgesi, Diploma, Transcript Şirket kuruluş ve iş bitirme belgeleri. Belge onay ücretleri 25 TL ve 50 TL olarak belirlenmiştir.

e-Apostil hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Bizimle iletişime geçin!