ATA karnesi ilgili uluslararası sözleşmelere taraf olan ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, karne kapsamındaki eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

Ata karnesi sadece sözleşmeye taraf olan ülkelerde geçerlidir. Bu ülkelerin haricinde, geçici ithalatın yapıldığı ülke gümrüğünce düzenlenecek olan geçici ithal beyannamesine istinaden, alınmayan gümrük vergilerine karşılık teminat alınarak işlemler gerçekleştirilmektedir.

ATA karnelerinin geçerlilik süresi 1 yıldır ve ATA karnesi süresinin uzatılması mümkün değildir.

ATA karnesi kapsamı eşyanın çalınması, kaybolması, zayi olması durumunda en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek durum tutanak altına alınmalıdır. Her durumda karne muhteviyatı eşyanın (doğal afet sonucu zayi olması hariç) gümrük vergi ve resimleri sorumluluğu ortadan kalkmamaktadır.

ATA karnesi aynı eşya için olmak şartıyla 4 sefer geçici ithalat işleminde kullanılması mümkündür. Tabi bu işlemlerin geçerlilik süresi içerisinde, yani belge düzenlenmesinden itibaren 1 yıl içinde tamamlanması şarttır.

ATA karnesi kapsamındaki eşyanın gittiği ülkede satılması halinde, geçici ithalat kapsamından kati ithalat rejimi şartlarına değişim söz konusudur. Yani ilgili gümrük idaresine müracaat ederek, ilgili ülke kanunlarına göre vergisi tahsil edilerek karne kapsamından eşyanın düşümünün yapılması sağlanmalıdır. Sonrasında, gümrük vergilerinin ödendiğine ilişkin belgelerin ATA karnesi ile birlikte, karneyi tanzim eden Odaya ibraz edilmesi gerekmektedir. Oda gümrük vergi ve resimlerinin ödendiği tespit ettikten sonra alınan teminatı iade edecektir.

ATA karnesi kullanmak için herhangi bir Ticaret veya Sanayi Odasına üye olmak zorunluluğu yoktur. Gerçek ve tüzel kişiler teminat vermek şartıyla ATA karnesi kullanabilir.

Ata karnesi kapsamındaki eşyanın toplam değerinin yarısı kadar teminat alınmaktadır

ATA karnelerine karşılık teminat olarak nakit, banka teminat mektubu, devlet tahvili, hazine bonosu ilgili odalarca kabul edilmektedir.

Türkiye’de TOBB kefil kuruluş sıfatıyla, formatı ICC-WCF tarafından tespit edilen, kendi vereceği ATA karnelerini basma, belirlediği Odalar vasıtasıyla dağıtım ve takip işlemlerin yapma ve sistemin işlemesini sağlama görevini üslenmiştir.

Ata sözleşmesine üye olan ülkeler şunlardır;
1. Almanya
2. Amerika Birleşik Devletleri
3. Andorra
4. Arnavutluk
5. Avusturalya
6. Avusturya
7. Bahreyn Krallığı
8. Belçika
9. Beyaz Rusya
10. Birleşik Arap Emirlikleri
11. Bosna Hersek
12. Brezilya
13. Bulgaristan
14. Cebelitarık
15. Cezayir
16. Çek Cumhuriyeti
17. Çin
18. Danimarka
19. Endonezya
20. Estonya
21. Fas
22. Fransa
23. Finlandiya
24. Fildişi Sahili
25. Güney Afrika Cumhuriyeti
26. Hırvatistan
27. Hindistan
28. Hollanda
29. Hong Kong
30. İngiltere
31. İspanya
32. İsrail
33. İsveç
34. İsviçre
35. İran
36. İrlanda
37. İtalya
38. İzlanda
39. Japonya
40. Kanada
41. Karadağ
42. Kıbrıs (KKTC İstanbul Sözleşmesine taraf olmadığı için bu ülkeye karne düzenlenememektedir)
43. Kore
44. Letonya
45. Litvanya
46. Lüksemburg
47. Makao
48. Macaristan
49. Madagaskar
50. Lübnan
51. Makedonya
52. Meksika
53. Malezya
54. Malta
55. Mauritius
56. Moğolistan
57. Moldova
58. Norveç
59. Pakistan
60. Polonya
61. Portekiz
62. Romanya
63. Rusya Federasyonu
64. Senegal
65. Sırbistan
66. Singapur
67. Slovak Cumhuriyeti
68. Slovenya
69. Sri Lanka
70. Şili
71. Tayland
72. Tunus
73. Türkiye
74. Ukrayna
75. Yeni Zelanda
76. Yunanistan

İlgili Siteler:
ICC
TOBB