HACCP Nedir?
HACCP ( Hazard Analysis and Critical Control Points ) Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları anlamına gelmektedir. Gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden bir sistemdir.

HACCP Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
HACCP Amerika’nın insanlı uzay programı çalışmaları yaptığı ve astronotlar için güvenli gıda sağlanmasının zorunlu olduğu sırada bir tür mikrobiyolojik güvenlik sistemi olarak ortaya çıkmıştır. O günlerde bütün gıda güvenliği ve kalitesi sistemleri son ürün testlerine dayanmaktaydı fakat bu yöntemin ancak ürünün tamamının analiz edilmesiyle güvenli olduğunun farkına varıldı. Ürünün tamamı kullanıldığından dolayı işlevsel değildi. Bunun yerine yüksek bir gıda güvenliği sağlayacak önleyici bir sistemin gerekli olduğu ortaya çıktı ve HACCP sistemi doğmuştur.

Yıllar Bazında HACCP Gelişim SÜreci
– 1960: NASA ve ABD ordusu (Phillsbury).
– 1970: FDA resmi denetimlerde.
– 1996: Hollanda, Danimarka, Avusturalya standartları yayınlandı.
– 1997:Gıda Maddeleri Tüzüğü.
– 1998:Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetimine Dair Yönetmelik.
– 2011: Gıda Üretim Yerleri Gereklilikleri-Tarım Bakanlığı

HACCP Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?
-Gerekli özeninin gösterilmesine önemli katkı sağlar,
-Müşteri güveninin artmasını sağlar,
-İmha, tekrar işleme ve ürün geri çağırmaları ortadan kaldırır,
-Güvenli gıda üretimi için yasal mevzuata uyum sağlar,
-Yeni Pazar / yeni müşteri beklentilerinizi arttırır,
-Dış baskılara uyum sağlar,
-Yönetim/teknik uzmanlık kaybını azaltır,
-Marka değerine katkı sağlar,
-Kalite kaynaklı maliyetleri azaltır ve kaliteyi geliştirir,
-Takım üyelerinin eğitilmesini ve yeni bir yönetim anlayışı geliştirilmesini sağlar,
-Departmanlar arası bariyerleri azaltır,
-Güvenli yeni proses/yeni ürün geliştirilmesini sağlar.

Türkiye’de HACCP
5996 sayılı kanun ile uygulama esasları düzenlenmiştir. Buna göre, gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlanması amaçlanmıştır. Ancak, kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel tüketim amacıyla hazırlanan gıdalar bu Kanunun kapsamı dışındadır. Resmi Gazetenin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

HACCP’in 7 Temel Prensibi
1. Tehlike analizlerinin yapılması
2. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
3. Kritik limitlerin oluşturulması
4. İzleme prosedürlerinin oluşturulması
5. Düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi.
6. Doğrulama prosedürlerinin oluşturulması.
7. Dokümantasyon ve kayıt sisteminin oluşturulması.