Son yazımızda; “İstenilen belgede yer alması öngörülen ibare ve terimleri, belgeyi düzenleyecek olan kurum aynen istenildiği şekilde yazmayı kabul ediyor mu?” diye bir soruna dikkat çekmiş, bu sorunu bir örnekle de açıklamıştık. Bu konuyu bu yazımızda biraz daha açmaya çalışalım.

Akreditifte istenilen belgeler arasında üçüncü tarafların düzenleyebilecekleri de olacaktır. Bunlara örnek olarak şu belgeleri gösterebiliriz;
* Nakliye belgeleri (Bill of Lading, FBL, CMR, ABL, CIM gibi)
* Nakliye firmasından istenilen sertifikalar
* Sigorta belgeleri (Insurance Policy, Insurance Certificate gibi)
* Gözetim Belgesi (Ispection Certificate)
* Sağlık belgeleri (Phytosanitery Certificate, Health Certificate gibi)
* Analiz belgeleri (Satılan malın özelliğine göre farklı belgeler olabilir)

Bu belgeleri hazırlayacak olanlar üçüncü kişilerdir. Akreditifte istenilen bu belgelerin tanımı, nasıl olması, üzerinde yazılı olması istenilen deyim ve ibareler belirtilmiştir. Burada sormamız gereken soru “Bu belgeyi hazırlayacak olan kuruluş acaba bu belgeyi tam akreditifte belirtiği gibi hazırlamayı kabul edecek mi? Yoksa bazı deyim ve ibareleri yazmak istemeyecek mi?” Bunu anlamanın, bu soruya doğru cevap bulmanın yolu, akreditif kontrol edilirken istenilen evrakın tanımının ve belirtilen ayrıntıların olduğu bölümü, belgeyi hazırlayacak kuruluşa gönderip “Bu belgeyi bu şekilde hazırlayabilecek misiniz?” sorusunu sormak. Cevap olumlu ise (cevabın yazılı olmasında yarar vardır) bu konuda sorun yok demektir. Eğer cevap olumsuz ise çözümü iki şekilde arayabiliriz.
1) Olumsuz cevap veren kuruluşun alternatifi olan başka bir kuruluş bulmak, aynı soruyu bu yeni kuruluşa sormak.
2) Olumlu cevap veren başka kuruluş bulamıyorsak söz konusu belge ile ilgili müşterimizden düzeltme istemektir.

Örnek verecek olursak; Akreditifte istenilen Bill of Lading üzerinde “Any notice or remark about additional costs are not acceptable on the Bill of Lading” ibaresini, bu belgeyi düzenleyecek olan gemi acentesi yazmak istemeyebilir. Çalışmayı düşündüğümüz acente bu ibareyi yazmayacağını belirtiyorsa, bu ibareyi yazmayı kabul eden başka bir gemi acentesi bulup onunla çalışmamız veya bu ibarenin kaldırılması için müşterimizden düzeltme istememiz uygun olacaktır.

Yukarıda bahsettiğimiz bu belgelerle ilgili dikkat edilmesi gerekli bir diğer konu da belgenin ismi ve kim tarafından hangi sıfatla düzenleyen olarak imzalanacağıdır. Örneğin akreditifte istenilen belgeye “Ocean Bill of Lading” denilmişse, banka adı sadece “Bill of lading” veya adı “Multimodal Bill of Lading” olan bir belgeyi kabul etmeyecektir. İmza konusunda ise Bill of Lading’i düzenleyen kuruluşun hangi sıfatla imzaladığının belirtilmesi gerekir. Akreditifte imza konusunda herhengi bir şart belirtilmemişse bile akreditfle ilgili kuralları düzenleyen ICC’nin UCP 600 sayılı broşürünün ilgili maddesi (aşağıda belirtilmiştir) Bill of Lading’in nasıl imzalanacağını belirtmiştir.

MADDE 20
KONŞİMENTO
a) Bir konşimento, nasıl adlandırılmış olursa olsun,
i. taşımacının ismini göstermeli ve,
• taşımacı veya taşımacı adına ismi belirtilen bir acente tarafından veya
• kaptan veya kaptan adına ismi belirtilen bir acente tarafından,
imzalanmalıdır.
Taşımacı, kaptan veya acente tarafından atılan herhangi bir imza taşımacıya, kaptana veya acenteye ait imza olarak tanımlanmalıdır.
Bir acente tarafından atılan herhangi bir imza o acentenin taşımacı veya kaptan adına imza attığını belirtmelidir.

Son söz; Akreditifte sorunlar ve çözümleri ayrıntıda gizlidir!
(Bir önceki son sözümüzü burada da tekrarlamış oluyoruz)

İhracat dolu günler dileriz…

Hüseyin TEKGÜÇ
www.inovakademi.com