İnternetten yapılan alışverişlerde vergi

İnternetten yapılan alışverişlerde vergi uygulaması. Son yıllarda internetten yapılan alışverişler fiziki alışveriş ile yarışır hale gelmiştir. Dünyadaki belli başlı alışveriş siteleri şunlardır; Amazon, Ebay, Walmart, Alibaba, Target, Bestbuy, Flipkart, Groupon. Türk vatandaşları bu sitelerden alışveriş yapmakta ve kişisel ihtiyaçlarını temin edebilmektedir. 15 Mart 2022 günü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Burada devletin 2 amacı vardır; ilki yerli üreticiyi ticari olabilecek ithalatlarda vergi ile korumaya almaktır. Diğer ise devletin vergi gelirlerini artırmak.

Gümrük Kanununda yapılan değişikliğe göre;
1) İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde;
  a) Şahısların yaptığı 150 Euro’ya kadar tutar,
  b) Şirketlerin yaptığı 22 Euro’ya kadar tutar,
2) Yurtdışından dönüşte yolcuların yanlarında getirdikleri ve hediyelik olarak kabul edilemeyecek olan eşyalar,

eğer AB ülkelerinden geliyorsa %18, üçüncü ülkeden geliyorsa (ör. Çin, ABD vs) %30 vergi ödeyecektir.

Not: Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuatlarda, ithalatta vergiye tabi matrah malın CIF bedeli olarak belirtilmektedir. Bu nedenle malın yurtdışından Türkiye’ye ulaşana kadar nakliye bedeli ve ayrıca sigorta bedelinin (sigorta yapılmamışsa %3 emsal bedel uygulanacaktır) tutara ekleneceğini de unutmamak gerekir. Bunların dışında; ilgili Kanunlara göre vergi matrahına var ise iskonto, royalti veya lisans ücretleri de ilave edilecektir.

Kararın Yayımlandığı 15 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete

Dış ticaret konusunda danışmanlık almak için;

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
g: 05337611934
t: 02167097332