mısır

Not: Bu yazı bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetimiz bulunmamaktadır.

Mısır Gümrük İdaresi tarafından kısa adı ACI olan “Advance Cargo Information” ön denetim sisteminin, ithalat işlemlerinde 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren PİLOT uygulamasının başlatıldığı, 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra da kesin uygulamaya geçileceği bildirilmiştir.

Aşağıda, sistemin nasıl çalışacağı kısaca açıklanmış, devamında ise ihracatçıya getireceği muhtemel iş yükü ve risklerden bahsedilmiştir.

Mısır gümrük idaresinin ithalatlarda uygulamaya başlığı ACI sistemi nasıl uygulanacaktır?

ACI denetim sistemi ülkemiz Gümrüklerinde halen uygulanmakta olan “Tek Pencere Sistemi”nin bir benzeri olan Mısır gümrük idaresinin uyguladığı NAFEZA (Sınır Ötesi Ticaret İçin Mısır Ulusal Tek Pencere Sistemi) sistemi içerisinde takip edilecektir.

Bu sistemde taraflar;

  • İthalatçı
  • İthalatçının gümrük müşaviri
  • Taşıyıcı firma (kalkış ve varış limanlarındaki acenteleri)
  • İhracatçı
  • Nafeza
  1. İhracatçı, geminin hareket tarihinden önce bilgileri “Blockchain – CargoX” üzerinden sisteme ihracatla ilgili belgeleri (TİCARİ FATURA, EUR1, ÖN KONŞİMENTO(*) ve) bilgileri Alıcı firmaya gönderecektir.
  2. İhracatçının bu bilgi ve belgeleri gönderebilmesi önce Blockchain – CargoX sistemine üye olması ve bir kimlik numarası alması gerekmektedir.
  3. Alıcı firma bu belgeleri kontrol edecek ve uygun bulduğu takdirde NAFEZA sistemine yükleyecektir. Bu bilgi ve belgeler sistem tarafından uygun bulunduğunda otomatik olarak oluşacak ACID numarası hem ihracatçıya hem ithalatçıya bildirilecektir.
  4. Taşıyıcı ise, gemi ihraç limanından hareket etmeden en az 24 saat önce gemideki yüklerin listesini elektronik olarak Mısır’a gönderecektir.
  5. Tüm ihracat belgelerinde ACID numarası belirtilmelidir. Bu numara ayrıca taşıyıcı firma tarafından gemi manifestosunda belirtilmelidir. ACI numarasının yükleme evraklarında belirtilmemesi durumunda, Mısır gümrüğü tarafından ilgili yükün tahliye edilmesine izin verilmeyecektir.

Not: Bu yazı bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetimiz bulunmamaktadır.

ACI uygulamasının getireceği iş yükü ve muhtemel riskler;

Açıklamalar Nafeza resmi sayfasından alınarak özetlenmiştir, Açıklamalardan da görüleceği üzere, bazı ayrıntıların nasıl olacağı belirsizlik göstermekte ve ancak uygulamada oluşabilecek aksaklıkları görerek sistemin işlerliğe kavuşması beklenmektedir. İlk anda göze çarpan aksaklık; bu sistemin alıcı firmaya, son anda malı almaktan vaz geçmesi fırsatını vermesidir. (peşin tahsilat ve veya uygun tutarda ön ödeme alınmamışsa!)

Eğer ödeme akreditifle yapılacaksa, “GERİ DÖNÜLEMEZ” olarak açılmış bir akreditifte, alıcı firma isterse ACID numarası oluşturmayarak malın yüklemesini önleyebilmekte (ACID numarası olmayan yükleri taşıyıcı firma kabul etmeyeceğini yukarıda belirtmiştik) ve böyle bir durumda her ne kadar akreditif GERİ DÖNÜLEMEZ olsa da, artık uygulanamaz olmakta ve tahsil kabiliyetini kaybetmektedir. Uluslararası Ticaret odası’nın (ICC) bu çelişkili duruma bir çözüm getirmesi beklenmektedir.

İhracatçı tarafından belge ve bilgilerin alıcı firmaya (ithalatçıya) gönderilmesi Blockchain – CargoX üzerinden gönderileceği belirtilmişti. CargoX üyeliği ücretsiz olmakla beraber, bu sistem üzerinden bilgi ve belge göndermek ücretlidir. Bunun için SWIFT sistemi üzerinden CargoX’e ödeme yapılması ve gönderi ücreti için kredi oluşturulması gerekmektedir. CargoX açıklamasında 1 CargoX kredisi 1 dolar olarak belirtildiği görülmektedir. Yapılan açıklamada ücretlendirmenin gönderilecek dosyanın büyüklüğüne göre yapılacağı anlaşılmaktadır. Anlaşıldığı üzere bu işlem ihracatçıya iş yükü ve maliyet getirmektedir.

Bilindiği üzere konteyner yüklemelerinde, gemi acenteleri geminin yükleme limanından hareket edeceği günden yaklaşık 3-4 gün öncesinden gemiye mal kabulünü belirten cut-off tarihi bildirmektedirler. Gemi acentelerine ACID numarası cut-off tarihi/saatini dikkate alarak bildirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır, Bu durumda mallar limana varmadan önce ihracat belgelerinin hazırlanması gerektiği gibi bir durum ortaya çıkmaktadır, yani mallar limanda tartılıp VGM ağırlığı ortaya çıkmadan nasıl EUR1 hazırlanacağı ve alıcı firmaya gönderileceği sorusunun cevabı şimdilik ortada durmaktadır. Diğer yandan, ihracatçının göndereceği belgelerden bir tanesi (hatta en önemlisi) de konşimentodur, Nafeza sayfasındaki açıklamada [Yukarıda (*) işaretli olarak belirtilen] “ön” (initial) Bill of Lading denilmektedir, bununla taslak konşimento mu kastedildiği net değildir, taslak konşimento olsa bile alıcıya iletilecek bilgilerde konşimento numarası sorulduğunda bu cevap da ortada durmaktadır. Her ne kadar gemi hareket edene kadar ACID numarası oluşturulmuş bilgilerin değiştirilebileceği belirtilmiş ise de, bu değişikliğin neleri kapsayabileceği açıklanmamıştır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz aksaklıklar, Nafeza açıklamalarında göze çarpan yerlerdir, uygulama yapıldıkça bu aksaklıklara ve uygulama esnasında karşılaşılabilecek diğer bazı aksaklıklara çözüm getirileceğini beklemekteyiz. Konu ile gelişmeler takip edilmekte olup, yeni bilgiler aktarılmaya devam edilecektir.

Hüseyin Tekgüç

Not: Bu yazı bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetimiz bulunmamaktadır.