Menşe Belgesi, bir ürünün hangi ülkede üretildiğini ispata yarayan bir belgedir. Dış ticarette kullanılan bu belge, bir ürünün menşeini yani kökenini gösterir ve gümrük işlemlerinde, ticaret anlaşmalarında ve tercihli ticaret rejimlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemizde belgenin boş hali Ticaret Odaları, Sanayi Odaları veya İhracatçı Birliklerinden temin edilebilmektedir ve yine bu kurumlarca tasdik edilmektedir.

Ticaret Bakanlığı, menşe ve dolaşım belgelerini elektronik ortamda düzenleyen ülkelerin güncellenmiş listesini duyurdu.

14 Eylül 2023’te açıklanan menşe ve dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlendiği ülkelerin listesi en son güncellemelerle birlikte yeniden düzenlendi.

29 Eylül 2023’e kadar, Ticaret Bakanlığına menşe ve dolaşım belgelerini elektronik ortamda düzenlediklerini bildiren ülkelerin isimleri ve ilgili belge türleri yayımlandı.

Elektronik ortamda düzenlenmiş belgeler, geleneksel yöntemlerle düzenlenmiş belgeleri geçersiz kılmayacak olup, listelenen ülkelerde yasalara uygun şekilde düzenlenen menşe ve dolaşım belgeleri, gümrük idareleri tarafından yapılacak incelemeler sonrası kabul edilebilecektir.

Güncel listeye ulaşmak için: Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgesi Düzenleyen Ülkeler Listesi.