Neden Akreditif

Neden Akreditif? Ticarette kullanılan ödeme yöntemlerinden biri olan akreditifi, taraflar neden tercih eder.. yada neden tercih etmez..

Aslında dünya çapında kullanımı, yıllar itibarı ile düşmekte olan akreditifin tercih edilmemesinin en büyük nedeni; akreditifin işleyişi hakkında bilgi sahibi olunmaması ve akreditife uygun evrak hazırlama konusundaki tecrübesizlik ve bilgi eksiklikleridir. Oysa akreditif düzgün kullanılırsa hem alıcıyı hem de satıcıyı koruyan bir ödeme yöntemidir. Yani her 2 taraf da görev ve sorumluluklarını bilir ve ona göre hareket ederse, akreditif düzgün bir şekilde işler ve taraflar sonuçtan memnun kalır; alıcı talep ettiği nitelikteki mal ve ürüne kavuşurken, satıcı da mal bedeline kavuşmuş olur.

Peki tarafların nelere dikkat etmesi gerekir…

Akreditifin bir ICC (International Chamber of Commerce) yayını olan UCP 600 (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits) kurallarına göre açılmış olması, ilk olarak dikkat edilmesi gereken husustur. Taraflar UCP maddeleri hakkında bilgi sahibi olarak, yetki ve sorumluluklarının farkında olmalıdır.  Akreditiflerde bir diğer taraf olan bankaların görev ve sorumlulukları yine UCP ile çerçevelenmiş olup, bu sorumluluklar akreditifte bahsi geçen belgelerle sınırlıdır; yani bankalar malın kalitesi ile ilgilenmezler. İthalatçının malın kalitesi ile ilgili kendini güvence altına almasının yolu kalite belgelerinden geçer.

İhracatçı açısından ise en önemli konu, mal bedelini tahsil edebilmesi için, ICC’nin akreditiflere ilişkin belirlediği kurallar çerçevesinde ve akreditif metnine uygun belgeleri hazırlayarak ilgili sürelerde, ilgili tarafa teslim etmesidir. Bu nedenle akreditif metninin iyi okunması ve hazırlanacak belgeler ile ilgili tecrübe sahibi olunması önemlidir.

Uygulamada ülkeler ve ürün bazında farklılıklar olabileceğinden genel olarak tecrübe sahibi olunması zaman alabilecektir. Yine de akreditif, kurallarına uygun işlerlik sağlanırsa, mevcut koşullarda tarafların risklerini minimize eden en iyi ödeme yöntemidir.