Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayınlanan yazı ile İhracat Genelgesinin İndirim ve mahsup işlemleri başlıklı 21/7 nci maddesinde yapılan değişiklik ile maddeye ‘’tarafların aynı kişiler olması şartı aranmaksızın’’ ibaresi eklenmiştir. Buna göre maddenin yeni hali aşağıdadır.

21/7–Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yurt dışından geçici olarak ithal edilen ve işçilik uygulanarak ihraç edilen mallara ilişkin işlemlerde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, ilgili GB’lerin birer örneğinin/GB bilgilerinin bankalara ibrazı durumunda tarafların aynı kişiler olması şartı aranmaksızın32 mal ihraç ve ithal bedellerinin yurda getirilmesine gerek kalmadan bankalarca mahsubu mümkündür. Ancak mahsup sonrası kalan tutar için bu Genelgenin 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.