Yazımıza öncelikle yapay zeka (AI) kavramının ne olduğunu açıklayarak başlayalım. Yapay zeka (AI- Artificial Intelligence) makinelerin deneyimden öğrenmesini, yeni girdilere uyum sağlamasını ve insan benzeri görevleri gerçekleştirmesini mümkün kılar. Bugün duyduğunuz çoğu yapay zeka örneği -satranç oynayan bilgisayarlardan kendi kendine giden arabalara kadar- derin öğrenme ve doğal dil işlemeye dayanmaktadır . Bu teknolojileri kullanarak bilgisayarlar büyük miktarda veri işleyerek ve verilerdeki kalıpları tanıyarak belirli görevleri yerine getirecek şekilde eğitilebilir.

Koronavirüs salgınıyla mücadele küresel boyutta devam ediyor. Salgını izleme, raporlama, yavaşlatma ve durdurma şeklinde sınıflandırılabilecek çok boyutlu bir mücadeleden söz edebilmek mümkün. Bu noktada devletler ve kamu tüzel kişiliklerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve teknoloji şirketlerini covid-19 ile mücadele eden aktörler arasında düşünebiliriz.

Bilişim çağının ciddi kazanımları, covid-19 sürecinde etkisini daha ne bir şekilde gösteriyor. Yapay zeka ve veri biliminin salgınla mücadelede önemli katkıları olduğundan bahsedebilmek mümkün. Sars-cov-2 virüsünün Çin’de yayılmaya başlamasından itibaren teknoloji şirketlerinin de sürece dahil olduğu ve pandemiyi kontrol edebilmek adına önemli refleksler aldığı görülüyor.

Yapay Zeka İle Salgınları İzlemek, Tanımlamak ve Tahmin Etmek

Salgının başladığı Ocak ayından itibaren salgına dair verileri izlemek ve raporlamak son derece önemli bir hale geldi. Virüse yakalananların hangi lokasyonları kullandıkları, hangi kronik hastalıklara sahip oldukları ve diğer bilgileri yapay zeka algoritmalarıyla işleyerek bu verileri paylaşmak, salgını kontrol etme noktasında kritikti.

BlueDot şirketinin Kanada’da başlattığı “Bulaşıcı Hastalıkları Takip Etme” hizmeti, bu süreçte akılda kalacak yapay zeka temelli bir katkıydı. BlueDot tarafından geliştirilen bu sistem, Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19’a dair yaptığı uyarılardan sadece birkaç gün önce salgının yüksek bir risk taşıdığını ortaya koyuyordu.

Bir başka yapay zeka şirketi Infervision, ön hat sağlık çalışanlarının virüsü tespit edebilmesi için bir yapay zeka çözümü hazırladı. Bu çalışma, sağlık çalışanlarının daha az iş yüküyle daha çok vaka tespiti yapabilmesi açısından son derece değerliydi. E-ticaret devi Alibaba ise %96 başarı oranıyla virüsü tespit eden yapay zeka destekli bir çözüm geliştirdi.

Aşı Geliştirmek İçin Çalışan Süper Bilgisayarlar

Tencent, DiDi ve Huawei gibi birçok büyük teknoloji şirketinin bulut bilgi işlem kaynakları ve süper bilgisayarları, virüs için bir tedavi veya aşının gelişimini hızlı bir şekilde izlemek için araştırmacılar tarafından kullanılıyor. Bu sistemlerin hesaplamaları ve model çözümlerini yürütebilme hızı standart bilgisayar işlemeden çok daha hızlı. COVID-19 gibi küresel bir pandemi için teknoloji, yapay zeka ve veri bilimi, toplumların salgını etkili bir şekilde ele almalarına yardımcı olmak için kritik bir hale geldi.

Kaynaklar:

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/13/coronavirus-how-artificial-intelligence-data-science-and-technology-is-used-to-fight-the-pandemic/#16e194a75f5f

https://www.bernardmarr.com/default.asp?contentID=2022

https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/what-is-artificial-intelligence.html