INCOTERMS Kuralı

INCOTERMS Kuralı Nasıl Doğru Seçilir? Milletlerarası Ticaret Odası (ICC – International Chamber of Commerce) ücretsiz bir akış şeması duyurdu. Bu çalışma, ticari sözleşmelerinizde uygun Incoterms® kuralını seçerek, risklerinizi azaltmayı ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. “INCOTERMS Kuralı Nasıl Doğru Seçilir?” isimli çalışmayı indirmek için lütfen tıklayınız.

INCOTERMS nedir?

INCOTERMS Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından oluşturulmuş ve düzenlenmiştir. Bu terimler, alıcı ve satıcı arasındaki mal alışverişindeki teslim yükümlülüklerini, maliyetleri ve riskleri net bir şekilde belirlemek için kullanılır.

INCOTERMS’in temel amacı, uluslararası ticarette ortaya çıkabilecek belirsizlikleri ve yanlış anlamaları azaltmaktır. Ticaret anlaşmalarında kullanıldığında, tarafların hangi noktada malların mülkiyetinin, risklerinin ve taşıma maliyetlerinin alıcıdan satıcıya geçeceği konusuna açıklık getirmeyi amaçlamaktadır.

INCOTERMS terimleri 3 harfli kısaltmalar şeklinde ifade edilir. Örneğin, FOB (Free On Board), CIF (Cost, Insurance, and Freight), EXW (Ex Works) ve DDP (Delivered Duty Paid) gibi terimler bulunur. Her bir terim, mal teslimi, taşıma ve sigorta maliyetleri, gümrükleme işlemleri ve riskler gibi konularda net kurallar ve sorumluluklar belirler.

INCOTERMS’in sürümleri zaman içinde güncellenmiştir. Bu güncellemeler, ticaret uygulamalarındaki değişikliklere uyum sağlamak ve daha fazla netlik sağlamak amacıyla yapılmıştır. Şu anda 2020 yılında düzenlenen versiyonu geçerlidir.

INCOTERMS Kuralı ve Uluslararası Ticarette Sıkça Karşılaşılan Sorular

INCOTERMS, uluslararası ticarette sıkça karşılaşılan çeşitli sorulara cevap verir. Bu sorular genellikle şunları içerir:

  1. Malların Teslim Noktası: INCOTERMS®, satıcının malları ne zaman ve nerede teslim ettiği konusunda net kurallar koyar. Örneğin, FOB (Free On Board) terimi, satıcının malları belirlenen limanda alıcı tarafından belirlenen geminin bordasında  sorumluluğunu alıcıya devrettiğini belirtir.
  2. Taşıma Riskleri ve Maliyetleri: Malların taşınması sırasında oluşabilecek riskler ve maliyetler kim tarafından karşılanır? Örneğin, CIF (Cost, Insurance, Freight) terimi, satıcının malların taşıma maliyeti, sigortası ve navlunu üstlendiğini belirtir.
  3. Sigorta Sorumlulukları: Malların sigortalanması kimin sorumluluğundadır ve bu kapsam ne kadar geniştir?
  4. Gümrükleme İşlemleri: İhracat ve ithalat gümrükleme işlemlerini gerçekleştirecek taraf ve bu işlemlerin maliyetlerini kimin karşılayacağı.
  5. Taşıma Belgeleri ve Diğer Evraklar: Hangi tarafın hangi belgeleri sağlaması gerektiği, örneğin taşıma belgeleri, sigorta vs evraklar.

INCOTERMS®, tarafların ticari sözleşmelerinde net bir şekilde hangi terimlerin kullanılacağını belirlemelerine yardımcı olur, böylece taşıma, sigorta, gümrükleme ve diğer maliyetlerle ilgili yanlış anlamaları ve anlaşmazlıkları önler.