Danışmanlık hizmetlerimiz 4 ana başlıktan oluşmaktadır;

KOBİ’ler

Başta uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi olmak üzere, kurumsallaşma, pazarlama, satış, stratejik planlama, insan kaynakları, iş süreçlerinin analizi, süreç iyileştirme, ihracat, ithalat ve transit ticaret konularında KOBİ’lere destek vermekteyiz. Detaylar için lütfen tıklayınız

Devlet Destekleri

Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatçılarımıza yönelik muhtelif destek kalemleri bulunmaktadır. İnovakademi olarak, şirketlerimizin bu desteklerden maksimum faydayı sağlamaları konusunda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Detaylar için lütfen tıklayınız

UR-GE Hizmetleri

2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında işbirliği kuruluşlarına proje hazırlığı, firma seçimi, ihtiyaç analizi, eğitimlerin programlanması ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi konusunda destek vermekteyiz. Detaylar için lütfen tıklayınız

Kurumlar

İnovakademi, kamu kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, dernekler, üniversiteler, oda ve borsalarla gerçekleştirdiği işbirlikleriyle başarısı kanıtlanmış projeler üretmektedir. Detaylar için lütfen tıklayınız

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz…

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
g: 05337611934
t: 02129396301
f: 02129247002