DEİK İhracat Okulu

DEİK – Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (www.deik.org.tr), Türkiye’nin ve Türk özel sektörünün küreselleşme sürecine ‘yüksek katma değerli’ entegrasyonunu hedefleyen bir iş dünyası kuruluşudur. Özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini koordine etme görevini kurucu kuruluşları ile yürütür ve bu kuruluşlara azami ölçüde hizmet etmeyi hedefler.

2013 yılında ilk defa şirketlerin ihracata yönelik kurumsal kapasitelerinin artırılmasına destek olmak üzere eğitim programları düzenlemektedir.

DEİK İhracat Okulu kapsamında 18 adet eğitim planlanmış ve İnovakademi tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir.

e-Kalkınma@İmmib

2011 yılında başlayan projede İMMİB (www.immib.org.tr) üyeleri arasından belirlenen 120 KOBİ’nin, e-ticaret yapabilmeleri için bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımının arttırılması ve yaygınlaştırılmasıyla beraber, e-ticaret konusunda farkındalıklarının arttırılması amaçlanmıştır.

İMMİB bünyesinde bulunan Maden, Demir-Çelik, Kimyevi Mamüller, Elektrik- Elektronik, Bilişim, Değerli Madenler, Mücevherat, Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü ve İstanbul’daki diğer İhracatçı Birlikleri’nin üyesi KOBİ’lerin çalışanları projeye katılmışlardır.

Proje kapsamında, İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) desteğiyle Dış Ticaret, Uluslararası Pazarlama, Sosyal Medya, e-ticaret, B.English, Tedarik Zinciri Yönetimi dersleri verilmiştir.

Dış Ticaret Perileri®

2010 senesinde gerçekleştirmiş olduğumuz “Dış Ticaret Perileri” kamuyounda büyük ses getirmiştir. Dış Ticaret’ten sorumlu Devlet Bakanı Sn. Zafer Çağlayan tarafından bizzat desteklenen proje, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.

Eğitimlerimiz sırasında öğrencilerimizin ihracat yaptığı basın organları ve birçok Ticaret Odası tarafından tescil edilmiştir. (Ref: Hürriyet, Dünya, Skytürk, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası…)

Proje kapsamında başta bölgedeki Mersin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi ile işbirliğine gidilmiştir. Bu üniversitelerden yeni mezun olmuş kızların Genel Yetenek ve İngilizce sınavı sonrasında başarılı olan 35 tanesi programa kabul edilmiştir.

Eğitim sırasında Mersin Üniversitesi, MTSO EKAV, Mersin TSO, Mersin SMMO, Mersin Barosu, Mersin Serbest Bölgesi, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği, UND ile işbirliği gerçekleştirilerek sektör temsilcilerinin tecrübe ve deneyimlerini paylaşmaları sağlanmıştır.

200 saatlik teorik eğitimler sırasında Dış Ticaret, e-ticaret, Uluslararası Pazarlama, Hukuk, Temel Muhasebe, Lojistik, Serbest Bölge, Gümrükleme, Ticari İngilizce dersleri anlatılmıştır. Sonrasında yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar 2 aylık staj görmüşlerdir.

Eğitimlerde Mersin’de yerleşik Berdan Civata (http://www.berdancivata.com) firmasıyla işbirliğine gidilerek, e-ticaret dersleri kapsamında katılımcıların gerçek mail adresleriyle ve gerçek ürünlerle yurt dışı bağlantıları sağlanmıştır. 2 aylık eğitimler tamamlanmadan öğrencilerimiz bir çok ülkeyle yazışır hale gelmişler ve Azerbaycan’dan ilk siparişi almışlardır.

Periler, başta Mersin olmak üzere bir çok şehirde dış ticaret sektöründe çalışmaktadırlar.

ABİGEM Adana Eğitimleri

2009 senesinde Adana Ticaret Odası ve Abigem işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz “Dış Ticaret Operasyon Uzmanlığı” eğitimleri 50 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir.

Eğitimler başta Çukurova Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi öğrencileri olmak üzere, özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Projede, Dış Ticaret, Uluslararası Pazarlama, Hukuk, e-ticaret, Lojistik, Serbest Bölge, Gümrükleme, Ticari İngilizce dersleri anlatılmıştır.

Eğitimlerde Adana’da yerleşik Clips Machine (http://www.clipsmachine.com) firmasıyla işbirliğine gidilerek, e-ticaret dersleri kapsamında katılımcıların gerçek mail adresleriyle ve gerçek ürünlerle yurt dışı bağlantıları sağlanmıştır. 2 aylık eğitimler tamamlanmadan öğrencilerimiz bir çok ülkeyle yazışır hale gelmişler ve İran’dan ilk siparişi almışlardır.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz…

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
g: 05337611934
t: 02129396301
f: 02129247002