Başta uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi olmak üzere, kurumsallaşma, pazarlama, satış, stratejik planlama, insan kaynakları, iş süreçlerinin analizi, süreç iyileştirme, ihracat, ithalat ve transit ticaret konularında KOBİ’lere destek vermekteyiz

Pazarlama

-Ürün/marka konumlandırılması
-Ürün geliştirme
-Fiyatlandırma, fiyat endeksi, kar marjları
-Dağıtım kanalları, toptan vs. perakende
-Reklam & halkla ilişkiler
-Satış geliştirme
-Doğrudan pazarlama
-Müşteri şikayetleri yönetimi
-Finansal planlama
-Uluslararası pazarlama

Satış

-Satış organizasyonu ihtiyaçlarının belirlenmesi & ekibin değerlendirilmesi
-Müşteri portfolyo analizi
-Satış performans değerlendirme ve geliştirme çalışması
-Müşteri ilişkileri/Bayi teşkilatı yönetimi
-Satış sonrası ilişkiler & müşteri sadakati
-Satışta iletişim ve ilişki yönetimi
-Satış yöneticisi koçluk uygulamaları

Stratejik Planlama

-İşletme, yönetim, satış ve finansal performans durum analizi
-Şirket güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti (SWOT Analiz),
-Şirket ve/veya ürünler için 1 ve 5 yıllık stratejilerin oluşturulması,
-Stratejik planlamanın çalışanlarca anlaşılma ve kabulünün sağlanması
-Faaliyet planlarının oluşturulması
-İş süreçlerinin belirlenmesi
-Uygulama ve denetleme

İnsan Kaynakları

-İnsan Kaynakları Yönetimi Yapısının Geliştirilmesi
-Liderlik Geliştirme ve Kariyer Yönetimi
-İşe Alma ve Yerleştirme
-İnsan Kaynakları Yönetimi Dış Kaynak Temini
-Performans Yönetimi
-Yapısal Destek Çözümleri

İş Süreçlerinin Analizi ve Süreç İyileştirme

-Sorunlu alanların tespit edilmesi
-Süreç adımlarının belirlenmesi
-Süreç analizi
-Süreç iyileştirme
-Dökümantasyon ve uygulama
-Uygulama etkinliğinin takibi

İhracat

-Akreditif
-Pazar Araştırması
-Devlet Destekleri
-Ürün Araştırması
-Dahilde İşleme İzin Belgeleri

İthalat

-Özel İzin Takipleri
-Akreditif
-Ürün Araştırması
-Vergi Planlama
-Lojistik Hizmetler
-Yatırım Teşvik Belgesi
-Hariçte İşleme İzin Belgeleri
-Kullanılmış Makine İzin Belgeleri
-Kontrol Belgesi İşlemleri

Transit Ticaret

-Ödeme Sistemleri Organizasyonu
-Belge Düzenleme Hizmetleri
-Lojistik Planlama

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz…

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
g: 05337611934
t: 02129396301
f: 02129396201