Kobi’ler İçin Danışmanlıklar

Başta uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi olmak üzere, kurumsallaşma, pazarlama, satış, stratejik planlama, insan kaynakları, iş süreçlerinin analizi, süreç iyileştirme, ihracat, ithalat ve transit ticaret konularında KOBİ’lere destek vermekteyiz.

Kobi’ler İçin Danışmanlıklar

Pazarlama

 • Ürün/marka konumlandırılması
 • Ürün geliştirme
 • Fiyatlandırma, fiyat endeksi, kar marjları
 • Dağıtım kanalları, toptan vs. perakende
 • Reklam & halkla ilişkiler
 • Satış geliştirme
 • Doğrudan pazarlama
 • Müşteri şikayetleri yönetimi
 • Finansal planlama
 • Uluslararası pazarlama

Satış

 • Satış organizasyonu ihtiyaçlarının belirlenmesi & ekibin değerlendirilmesi
 • Müşteri portfolyo analizi
 • Satış performans değerlendirme ve geliştirme çalışması
 • Müşteri ilişkileri/Bayi teşkilatı yönetimi
 • Satış sonrası ilişkiler & müşteri sadakati
 • Satışta iletişim ve ilişki yönetimi
 • Satış yöneticisi koçluk uygulamaları

Stratejik Planlama

 • İşletme, yönetim, satış ve finansal performans durum analizi
 • Şirket güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti (SWOT Analiz),
 • Şirket ve/veya ürünler için 1 ve 5 yıllık stratejilerin oluşturulması,
 • Stratejik planlamanın çalışanlarca anlaşılma ve kabulünün sağlanması
 • Faaliyet planlarının oluşturulması
 • İş süreçlerinin belirlenmesi
 • Uygulama ve denetleme

İnsan Kaynakları

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Yapısının Geliştirilmesi
 • Liderlik Geliştirme ve Kariyer Yönetimi
 • İşe Alma ve Yerleştirme
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Dış Kaynak Temini
 • Performans Yönetimi
 • Yapısal Destek Çözümleri

İş Süreçlerinin Analizi ve Süreç İyileştirme

 • Sorunlu alanların tespit edilmesi
 • Süreç adımlarının belirlenmesi
 • Süreç analizi
 • Süreç iyileştirme
 • Dökümantasyon ve uygulama
 • Uygulama etkinliğinin takibi

İhracat

 • Akreditif
 • Pazar Araştırması
 • Devlet Destekleri
 • Ürün Araştırması
 • Dahilde İşleme İzin Belgeleri

İthalat

 • Özel İzin Takipleri
 • Akreditif
 • Ürün Araştırması
 • Vergi Planlama
 • Lojistik Hizmetler
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Hariçte İşleme İzin Belgeleri
 • Kullanılmış Makine İzin Belgeleri
 • Kontrol Belgesi İşlemleri

Transit Ticaret

 • Ödeme Sistemleri Organizasyonu
 • Belge Düzenleme Hizmetleri
 • Lojistik Planlama

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
g: 05337611934
t: 02167097332
f: 08505223403

Kobi’ler için danışmanlıklar ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.