AKREDİTİFLERDE İSTENİLEN EX1 BELGESİ VE YAŞANAN SORUNLAR

EX1 Belgesi bildiğiniz üzere ihracatta kullanılan Gümrük Beyannamesinde yer alan (1 nolu BEYAN kutucuğunda yazılı) kod numarasıdır.

Ülkemizin ihracatçı olduğu durumlarda, bazı ülkelerden gelen akreditiflerde istenilen belgelerin içerisinde EX1 olduğu da görülmektedir. Bazen bu belgenin COPY veya PHOTOCOPY olarak istendiği görülmektedir.

Böyle bir durumda; Bankaya sunulacak belgelerin içerisinde bulunan EX1 belgesinin akreditifte istenilen birçok şarta uyamayacağı için rezerv konusu olacağı hemen hemen kesindir. Çünkü;

1) Mal tanımı akreditifte yazılı olduğu şekilde değil, farklı gözükmek durumunda kalacaktır. Bu da ciddi bir rezerv (uygunsuzluk) nedenidir. Bununla ilgili örnek aşağıda yer almaktadır.

2) Firma adındaki ve müşteri adındaki ayrıntılar farklı gözükebilecektir,

3) Hemen hemen akreditiflilerin tamamına yakınında karşılaştığımız “ALL DOCUMENTS MUST SHOW OUR L/C NUMBER” şartına EX1 üzerinde uymak teknik olarak mümkün olmayacaktır.

4) Ortadoğu ülkelerinden açılan akreditiflerin tamamına yakınında karşılaştığımız “ALL DOCUMENTS MUST BE ISSUED IN ENGLISH LANGUAGE” şartına EX1 üzerinde uymak teknik olarak mümkün olmayacaktır.

Bu saydığımız gerekçelerle ve bunların dışında da oluşabilecek benzeri gerekçelerle EX1 belgesini rezervsiz olarak bankaya sunmak mümkün gözükmemektedir.

Çözüm olarak önerilerimiz şunlardır;

1) Müşteriye EX1 belgesinin akreditif dışında gönderilmesini önermek ve bu belgenin istenilen belgelerden çıkartılması için müşteriden düzeltme (amendment) istemek. Tabii bunu yaptırmak her zaman mümkün olmamaktadır.

2) Eğer EX1 belgesini akreditiften çıkarmak mümkün olamıyorsa, bu durumda akreditife şu şartın bir düzeltme ile eklenmesi de çözüm olacaktır: “EX1 DOCUMENT WILL BE ACCEPTABLE AS PRESENTED”. Bu ibare EX1 BELGESİ SUNULDUĞU ŞEKLİYLE KABUL EDİLECEKTİR anlamına gelmektedir. Böylece, bankanın EX1 belgesi kontrol etme sorumluluğu ortadan kalkmış olacak ve bankanın belge üzerinde hata bulmasının önüne geçilecektir. Böyle bir düzeltme istenilmesi EX1 sorununa çözüm olabilecektir.

Ayrıca ek bilgi olarak şunu da belirtmeliyim ki, seminerlerimizde gelen sorulardan anlaşıldığına göre, akreditifte EX1 belgesinin (veya herhangi bir belgenin) fotokopi olarak istenilmesi bankanın bu belgeyi incelemeyeceği gibi yanılgılı bir düşünce oluştuğu görülmektedir. İstenilen belgenin fotokopi olması bankanın belgeyi incelemeden kabul edeceği anlamına gelmemektedir.

Hepinize sağlıklı günler ve rezervsiz belge sunacağınız ihracat akreditifleriyle karşılaşmanızı diliyorum.

Hüseyin TEKGÜÇ