hedef ve öncelikli ülkeler listesi

BİR AKREDİTİF NASIL KONTROL EDİLİR?

Önümüze, firmamıza açılmış bir ihracat akreditifi geldiğinde, şu sorulara cevap vermemiz beklenir;
– Bu akreditif düzgün/sorunsuz bir akreditif midir?
– Bu akreditife yükleme yapmalı mıyız? Bu akreditifteki şartları yerine getirip, paramızı sorunsuz, gecikmeksizin alabilecek miyiz?
Bu sorulara cevap verebilmek için yapmamız gerekenlere bir bakalım;
A) Akreditife konu satışımızla ilgili Proforma Fatura ve/veya satış sözleşmesi ile akreditif şartları uyumlu mu?
B) Akreditif üzerinde yerine getiremeyeceğimiz bir şart var mı?

A maddesinde belirttiğimiz, Proforma Fatura ve/veya satış sözleşmesi ile akreditif şartlarını karşılaştırmamız için yapmamız gerekenler;
– Akreditif bize Türkiye’de bir bankadan mı ihbar edilmektedir? Eğer böyle değilse ortada gerçekten bir akreditif olduğundan emin olamayız.
– Firmamızın adı ve adresi doğru mu?
– Proforma Faturada (veya sözleşmede) müşterimizin adı adresi doğru mu?
– Mal tanımı, mal çeşitleri Proforma Fatura (veya sözleşme) ile tutarlı mı?
– Proforma Fatura (veya sözleşmede) mal miktarı ve akreditif tutarı ile ilgili artı/eksi tolerans belirtmiş ise bu toleranslar her iki husus için de var mı?
– Miktar, birim fiyat, Proforma Fatura (veya sözleşme) ile aynı mı?
– Ambalajla ilgili bilgiler Proforma Fatura (veya sözleşme) ile tutarlı mı?
– Nakliye şartları Proforma Fatura (veya sözleşme) ile tutarlı mı?
– Yükleme tarihi uygun mu? Akreditifte belirtilen son yükleme tarihinde mallar hazır olabilecek mi? Mallar hazırsa, istenilen tarihte araç veya gemi hazır olacak mı?
– Proforma Fatura (veya sözleşme) üzerinde bulunmayan, firmamızın çıkarlarına aykırı bir şart var mı?
– Akreditif üzerinde yerine getiremeyeceğimiz bir şart var mı?
– Akreditifin maddeleri, şartları arasında çelişki var mı?

Bu soruların cevaplarını olumlu olarak verebiliyorsak, o akreditif için “uygundur” diyebiliriz.

Yukarıdaki sorulara cevap verirken, dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı, üçüncü şahıs ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek belgelerle ilgilidir. İstenilen belgede yer alması öngörülen ibare ve terimleri, belgeyi düzenleyecek olan kurum aynen istenildiği şekilde yazmayı kabul ediyor mu? Ayrıca, belgeyi düzenleyecek kuruluşun adı tam olarak akreditifte istenildiği gibi mi? Örneğin, Akreditifte ABC INSPECTION COMPANY tarafından bir gözetim belgesi istenilmiştir, halbuki bu kuruluşun ülkemizdeki adı ABC GÖZETİM HİZMETLERİ olabilir, eğer gözetim firması adını belge üzerinde akreditifte istenildiği şekilde yazamayacaksa, bunun mutlaka düzeltilmesi gerekir.

Bunların dışında diğer önemli bir husus ise “TEYİT” şartıdır. Proforma Fatura (veya sözleşme) üzerinde şartlarımız içerisinde “TEYİTLİ” bir akreditif ile çalışma şartımız var ise ve bu konuda ısrarlı isek; Bankamız akreditifimize teyit ekliyor mu? Bankamızla görüşüp teyit eklendiğini bildiren yazıyı görünceye kadar, akreditife “TEYİTLİ”dir diyemeyiz. Eğer bankamız teyit eklemiyor ve teyit eklemek için akreditif üzerinde bazı düzeltmeler gerektiğini bildiriyorsa, müşterimizle görüşüp gerekli düzeltmelerin yapılıp, akreditifi teyit eklenebilir duruma getirmemiz gerekir.

Son söz; Akreditifte aksilikler ayrıntıda gizlidir!

Hüseyin TEKGÜÇ
www.inovakademi.com