Ticaret Bakanlığı’nın ihracatın artırılmasına yönelik birçok desteği bulunmaktadır. Bu destekler, yurt dışı pazar araştırmadan, markalaşmaya, raporlamadan, e-ticaret sitelerine üyelik bedeline varana dek farklı kalemleri kapsamaktadır. “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği” Tebliği e-ticaret sitelerine üyelik ücretlerinin bir kısmının Bakanlık tarafından karşılanmasını öngörmektedir. Her yıl desteklenecek olan e-ticaret siteleri gözden geçirilmektedir. 2017 yılı için onay verilen e-ticaret siteleri 18.01.2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Destekle, işbirliği kuruluşları üye şirketlerini, onaylanan sitelere toplu olarak üye yapması halinde, destek oranı %80 olarak uygulanacaktır. İşbirliği kuruluşları, destek kapsamında maksimum 5 tane e-ticaret sitesi için başvurabilecektir. Toplu üyelik başvurularının değerlendirilebilmesi için en az 250 şirketin üye olması öngörülmektedir.

İş Birliği Kuruluşları: TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize
Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör
Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, Ticaret Borsaları,
İşveren Sendikaları, İmalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

Kaynak: Ticaret Bakanlığı