Bir akreditifin teyitli olması demek, ihracatçının bankası (diğer bir deyişle muhabir banka) tarafından akreditif ödemesine onay verilmesidir. Böyle bir durumda onay, yani teyit veren banka sanki akreditifi kendisi açmış gibi, akreditif şartlarına uygun, doğru belgelerin kendisine verilmesi durumunda ödemeyi taahhüt eder. Teyit veren banka kendisine verilen doğru evraklar karşısında, akreditif tutarını amir bankadan (akreditifi açan bankadan) ödeme yapılmasını beklemeksizin ödeme yapar.

Akreditif eğitimi detayı için lütfen tıklayınız

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz…

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
g: 05337611934
t: 02129396301
f: 02129247002

Image of business partners handshaking over business objects on workplace