e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

Resmi Gazete’nin bugün yayımlanan sayısında “e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı” yer almaktadır. Yazıda e-ticaret basitçe “mal ve hizmetlerin internet üzerinden satılması” şeklinde tanımlanmaktadır ve temelde 2 kategoriye ayrılmıştır;

a) B2B: İşletmeler arasında

b) B2C: İşletmelerle son kullanıcı arasında

Onuncu Kalkınma Planında, ülkemizin 2023 hedefleri açısından, genişleyen pazarlara olan ihracatı artırmak ve bu amaçla e-ticaret kanalını etkinleştirmenin önemine vurgu yapılmaktadır.

2023 Türkiye İhracat Stratejisinde ise ihracatta sektör ve ülke çeşitlendirmesinin önemi vurgulanmış, bu amaçla yerli şirketlerin yeni pazarlara yönlendirilmesi amacıyla politika ve uygulamaların geliştirileceği belirtilmiştir.

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı içerisinde stratejik hedefler şu 7 başlık altında toplanmıştır;

  1. Lojistik kapasitesi geliştirilecektir,
  2. Gümrük işlemleri sınır ötesi e-ticaret ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilecektir,
  3. Sınır ötesi e-ticarette ürün güvenliği ve denetiminin etkinleştirilmesi sağlanacaktır,
  4. e-ihracat yapan firmaların uluslararası rekabetçiliği geliştirilecektir,
  5. Ülkemiz e-ihracatçı firma sayısı artırılacaktır,
  6. Mikro girişimcilerin e-ihracatçı olması sağlanacaktır,
  7. e-ihracatın geliştirilmesine yönelik uluslararası  iş birlikleri yapılacaktır.

7 ana hedef ve 23 eylemin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız

 

 

 

 

 

Designed by Freepik