Günümüzde akreditifler artık neredeyse tüm bankalar tarafından SWIFT sistemi kullanılarak açılmaktadır. Bu sistemde, özel bir kodlama sistemi kullanılmakta ve her bilginin farklı bir sahası bulunmaktadır. Akreditif 41A Maddesi denildiğinde, akreditif metni içerisinde 41A sahasının hangi bilgiyi içerdiği anlaşılır. Bu saha hangi bankanın ödemeye yetkili olduğunu belirten sahadır. Bu banka “Lehdar Banka” olabileceği gibi, üçüncü bir banka da olabilir.

Akreditif eğitimi detayı için lütfen tıklayınız

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz…

Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
g: 05337611934
t: 02129396301
f: 02129247002

Image of business partners handshaking over business objects on workplace