Yönetimde Yetki Devri: Delegasyon

 • Organizasyon ve yönetim anlayışının gelişimi
 • Organizasyon tasarımı:yapının oluşturulması
 • Yapıyı ve işleyişi etkileyen unsurlar
 • Organizasyon ve yönetim ilişkilerine farklı yaklaşımlar
 • Hiyerarşi ve kontrol alanı
 • Yetki ve sorumluluk kavramları
 • Yetkinin devredilmesi
 • Yetki devrinde karşılaşılan sorunlar
 • Amaç birliğinin sağlanması
 • Astların yetiştirilmesi ve etkili yönlendirme (Coaching)
 • Astların güçlendirilmesi: Empowerment
 • Güven ve anlayış ortamının geliştirilmesi
 • Yetki devrinin kolaylaştırılması
 • İletişimin geliştirilmesi
 • Şirket kültürünün oluşturulması

DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

ANA SAYFA

İLETİŞİM