Stok ve Depo Yönetimi

 • Malzeme Yönetimi, Malzeme Yönetimi’nin Amaçları, Malzeme Tipleri, Malzeme Kodlama Sistemi
 • Stok ve Envanter Kavramları
 • Lojistik Yönetimi ve Stoklar
 • Stok Çeşitleri, Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu
 • Stok Kalemleri İçin ABC Analizi, Tek ve Çok Kriterli Stok Kalemlerinin Sınıflandırılması
 • Stok Maliyetlerinin (Elde Bulundurma, Elde Bulundurmama, Sipariş, Hazırlık) Hesaplanması
 • Stok ve Sermaye İlişkisi, İşletme Sermayesinin Yapısı ve Etkin Kullanımı
 • Bağımsız Talep Yapısı için Temel Stok Kontrol Modeli
 • Maksimum, Minimum Stok ve Sipariş Verme Düzeyleri, Bu Düzeylerin Talebe Duyarlı Hale Getirilmesi
 • Ekonomik Sipariş ve Ekonomik Üretim Miktarları Hesapları
 • Güvenlik Stokları, Güvenlik Stoğunu Etkileyen Faktörler, Güvenlik Stoğu Hesabı
 • Talep Miktarı ve Tedarik Süresindeki Sapmaları Azaltma Yöntemleri
 • Basit Stok Kontrol Modeli
 • Bekleyen Sipariş(Backordering) Stok Kontrol Modeli
 • Miktara Dayalı Fiyat İndirimli Stok Kontrol Modeli
 • Talebe Bağımlı Stok Sistemleri(MRP)
 • Lojistikte Depolamanın Yeri ve Önemi, Depoların Değişen Rolleri
 • Depolamanın Tedarik Zinciri Yönetimindeki Rolü
 • Depolanacak Ürün Özellikleri ve Depolama Sistemi İlişkisi
 • Depo Türleri(Geleneksel, Konsolidasyon Merkezi, Dağıtım Merkezi, Aktarma Merkezi, Sipariş İşleme Merkezi)
 • Depo Yönetiminin Amaçları
 • Depo Yeri Seçimi (Etmen-Puan ve Ağırlık Merkezi Yöntemleri)
 • Tek Depolu ve Çok Depolu Modeller
 • Özmal ve Kiralık Depo AyırımıDepolama Ana Süreci ve Alt Süreçleri
 • Depo Sistem Elemanları (Raflar, Palet, Kasa, Kap, Elleçleme Ekipmanları, Aydınlatma, Rampa/Kapı, Güvenlik, İşgücü, Klimatizasyon, Zemin)
 • Depolamada Adresleme, Yerleştirme ve Toplama Teknikleri (ABC Kuralı, FIFO Kuralı, Bölgesel Toplama, Sesli Toplama, Işıklı Toplama, vd.)
 • Depo Tasarım Metodolojisi (Hacmin Optimal Kullanımı ve Hızın Artırılması İlkeleri)
 • Depolamada Bilişim Teknolojisi Kullanımı (Barkod, RFID, WMS, ASRS, vd.)
 • Depolamada Kritik Başarı Faktörleri(Performans Göstergeleri)

DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

ANA SAYFA

İLETİŞİM