Sağlık Turizmi Teşvikleri Nelerdir?

Farklı ülkelerden ülkemize tedavi nedeniyle gelen turistler, ülkemize döviz kazandırmaktadır. Bu durumun önemi bilindiği için, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında, sağlık turizmi yapmak isteyen firmalara çeşitli hibe destekleri sağlanmaktadır. Ancak sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek ve hibelerden yararlanmak isteyenler, sağlık turizmi belgesi almak zorundadır. Bu rehberimizde;

 • Sağlık turizmi belgesi nedir?
 • Ne işe yarar?
 • Nasıl alınır?
 • Sağlık turizmi teşvikleri nelerdir?

bilgi vereceğiz.

sağlık turizmi teşvikleri

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Sağlık Turizmi Belgesi Nedir?

Sağlık turizmi belgesi, sağlık turizmi alanında faaliyet göstermek isteyen; özel hastane, üniversite hastanesi veya sağlık turizmi şirketleri gibi firmaların alabileceği bir yetki belgesidir. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan bu şirketler, Türkiye’deki döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin artırılması yönünde geri ödemesiz hibe desteği alabilirler.

Sağlık Turizmi Belgesi Ne İşe Yarar?

Bu yetki belgesi, sağlık turizmi hizmetleri sunabilmenin ön koşuludur. Bu nedenle turizm acenteleri ya da sağlık kuruluşları bu belge ile sağlık turizmi faaliyeti yürütebilirler. Elbette sağlık turizmi yetki belgesini alabilmek için pek çok kriter bulunmaktadır. Rehberimizin ilerleyen bölümlerinde bu kriterlere değineceğiz.

Sağlık Turizmi Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık turizmi belgesi konusunda detaylı bilgi almak istiyorsanız, bu konuda danışmanlık hizmeti veren firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Bu sayede sağlık turizmi belgesi alma konusundaki tüm pürüzleri birlikte ortadan kaldırabiliriz.

Sağlık Turizmi Teşvikleri

Yukarıda bahsettiğimiz sağlık turizmi yetki belgesine sahip olan firma ve acenteler, sağlık turizmi teşviklerinden faydalanabilirler. Sağlık turizmi teşvikleri ise oldukça geniştir ve pek çok alanda hibe sunulmaktadır. Teşvikler şunlardır:

 • Tescil ve koruma desteği
 • Rapor ve yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği
 • Belgelendirme desteği
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama desteği
 • Yurt dışı birim desteği
 • Danışmanlık desteği
 • Acente Komisyon Desteği
 • Tercümanlık hizmetleri desteği
 • Hasta yol desteği
 • Münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içerisinde gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi

Yukarıda yer alan destekler, sağlık kuruluşlarına ve sağlık turizmi şirketlerine ödenen hibelerdir. %50 ile %60 oranında değişen hibe oranları, yıllık belirli bir tavan değere sahiptir.

Sağlık Turizmi Teşvikleri

1-) Tescil ve Koruma Desteği

Sağlık turizmi şirketleri, verdikleri hizmet ya da ürünün ülke dışında tescil ettirilmesine ilişki destek almaktadır. Bu teşvikin adı, “tescil ve koruma desteği”dir. Destek kapsamında; marka/patent bürosu hizmetleri, danışmanlık hizmetleri ve araştırma gibi giderlerin %50 oranında karşılanması söz konusudur. Hibenin tavan değeri yıllık 50 bin ABD Dolarıdır.

2-) Rapor ve Yurt Dışı Şirket Alınıma Yönelik Danışmanlık Desteği

Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerini kapsar. Pazar araştırması, ülke, sektör ve uluslararası mevzuat gibi danışmanlık hizmetlerinin giderlerini karşılamaktadır. Yıllık en yüksek hibe tutarı 200 bin ABD Dolarıdır.

3-) Belgelendirme Desteği

Akteditasyon ve belgelendirme ile ilgili danışmanlık, eğitim ve kayıt giderlerinin karşılanmasını kapsar. Eğitim, ilk yıla ait kayıt ve danışmanlık giderlerinin %50’si, tavan değer belge başına 50 bin ABD Doları olacak şekilde karşılanır.

4-) Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Reklam, tanıtım ve pazarlama türündeki tüm giderlerin %60 oranında yıllık maksimum 400 bin ABD Doları tutarında karşılanmasını içerir.

5-) Yurt Dışı Birim Desteği

Yurt dışında faaliyet gösteren şirket ya da şubelerin açacakları birimler için brüt kira ve komisyon harcamaları için yapılan destektir. %60 oranında ve maksimum (yıllık) 120 bin ABD Doları tutarındadır.

6-) Danışmanlık Desteği

Uzman, firma ya da kuruluşlardan; uluslararası pazar rekabetini sürdürebilmek için alınan danışmanlık hizmeti giderlerini karşılar. %50 oranında ve yıllık maksimum 200 bin ABD Doları tutarındaki gideri karşılar.

7-) Acente Komisyon Desteği

Ülkemize sağlık turisti getiren acentelere yapılan komisyon ödemesidir. Yıllık maksimum %50 oranında ve 100 bin ABD Doları tutarındaki giderleri karşılar.

8-) Tercümanlık Hizmetleri Desteği

Sağlık turistlerinin konuştukları dili tercüme edecek 2 adet personelin aylık brüt ücretlerini %50 oranında ve yıllık maksimum 50 bin ABD Doları tutarındaki giderlerini karşılayan ödemelerdir.

9-) Hasta Yol Desteği

Bakanlık ile protokol imzalayan sağlık kuruluşları ya da hava yolu şirketlerinin giderlerini %50 oranında ve hasta başı maksimum bin ABD Doları olacak şekilde karşılayacak ödemelerdir.

10-) Yurt Dışına Yönelik, Yurt İçerisinde Yapılan Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Tanıtım faaliyetleri için, %50 oranında ve program başına maksimum 50 bin ABD Doları tutarındaki değeri karşılayacak ödemelerdir.. Eğitim faaliyetleri için ise yıllık %50 oranında maksimum 100 bin ABD Doları karşılayacak ödemelerdir.

Sağlık Turizmi Çeşitleri

Medikal turizm ve dental turizm olmak üzere iki farklı sağlık turizmi bulunmaktadır.

Medikal Turizm: Radyoterapi ve kardiyovasküler cerrahi gibi ileri tedavi yöntemlerini barındırmaktadır. Aynı zamanda tüp bebek gibi uygulamalar da bu kapsamdadır. Diğer yandan, saç ekimi, yüz germe ve burun estetiği gibi cerrahi işlemler de medikal turizm kapsamına girmektedir.

Dental Turizm: Dış tedavilerini kapsayan hizmetlere verilen isimdir. Ülkemiz, dental turizm açısından önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. İmplant gibi uygulamalar, bu kapsamda yer almaktadır. Dental turizmin sağlık turizmindeki payı ise yaklaşık olarak %25’tir. Ek olarak Türkiye, termal turizm anlamında da önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Özellikle de Afyon, Nevşehir, Yalova ve Bursa, termal turizm anlamında en çok tercih edilen şehirler arasındadır.

Sağlık Turizmi Teşvikleri ve Belgesi Alma

Eğer sağlık turizmi belgesi alarak sağlık turizmi alanında faaliyetler göstermek istiyorsanız, danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bu sayede sağlık yatırımları için; danışmanlık hizmeti, teşvik belgesi alma, marka tescili, ve hibe/destek projeleri hazırlama konusunda yardım alabilirsiniz. Eğer şimdi danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Böylece sağlık turizmi teşvikleri imkanlarından faydalanabilirsiniz.

Sağlık Turizmi Destekleri kapsamında verilen desteklerden faydalanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403