Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60, iş birliği kuruluşları için %70 oranında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 4.809.000 TL, sağlık turizmi sektöründeki diğer yararlanıcılar yıllık en fazla 12.023.000 TL, iş birliği kuruluşları yıllık en fazla 2.404.000 TL, spor turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar ve iş birliği kuruluşları yıllık en fazla  tutarında yararlanır.

Program Özellikleri

Destek Süresi

Hibe

Destek Max Limiti

2.404.000 TL / Yıl

Destek Yüzdesi

%70

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

    Gökhan EROL
    e: gerol@inovakademi.com
    g: 05337611934
    t: 02167097332
    f: 08505223403