Birim Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcıların ve iş birliği kuruluşlarının en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dâhil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca; yararlanıcılar için %60 oranında, muayenehaneler ve poliklinikler için %70 oranında ve birim başına yılda en fazla 1.202.000 TL tutarında desteklenir.

Bu destekten diğer sağlık kuruluşları için birim başına yıllık en fazla 2.885.000 TL tutarında yararlanır.

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

2.885.000 TL / Yıl

Destek Yüzdesi

%70

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

    Gökhan EROL
    e: gerol@inovakademi.com
    g: 05337611934
    t: 02167097332
    f: 08505223403