İşletmeler İçin Klasik ve Modern Finansman Teknikleri ve Uygulamaları

 • Finansal Sistem ve finansal sistemde işlem gören araçlar
 • Finansal sistemin yapısı ve özellikleri
 • Finansal sistemde yer alan araçlar
 • Finansal sistemde yer alan aracılar ve fonksiyonları
 • Sermaye piyasasında yer alan aracı kurumlar
 • Yarı finansal kurumlar
 • Finansal Sistem içinde Merkez Bankası ve TCMB Bilançosu
 • TCMB görev ve yetkileri
 • TCMB Bilançosu
 • Merkez Bankası ve Para Politikaları
 • Para politikası araçları
 • Türkiye de para politikası uygulamaları
 • Finansal kurumlar içinde Bankaların işlevleri ve fon kaynakları ve fon kullanımları
 • Bankaların fon kaynakları
 • Bankaların fon kullanımları
 • Bankalarda maliyet ve likidite yönetimi
 • Bankalarda fon kaynak maliyeti
 • Kredi fiyatlandırma yöntemleri
 • Risk ve Belirsizlik
 • Risk yönetimi ve çeşitleri
 • Piyasalararası Etkileşim
 • Kriz öncü göstergeleri