GTS

Dış Ticaret Uzmanlığı Eğitimi (100 Saat)

30 yıldan fazla uluslararası dış ticaret uzmanlığı deneyimine sahip tecrübeli uzmanlardan, gerçek ürünler kullanarak ve güncel belgelerle uygulamalı olarak eğitim gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların uzmanlarımız eşliğinde gerçek alıcılar ile yazışmaları sağlanmaktadır.

EĞİTİMİN AMACI:

Eğitimde katılımcıların dış ticaret uzmanlığı ve uluslararası ticareti tüm ayrıntıları ile öğrenmeleri, bir ürün ihraç etmeyi düşünen girişimciler için doğru pazarların ve alıcıların nasıl ulaşılacağının öğretilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, ithalat amacıyla ürün arayanların bu ürünlere internet üzerinden nasıl bulacağı, bulduktan sonraki operasyonel süreçleri nasıl yürüteceği ve e ticaret eğitimi anlatılacaktır.

KİMLER KATILMALI:

• Yeni mezun olup kendi işini yapmak isteyen girişimciler,
• Uluslararası ticarete yeni başlayanlar,
• Home office çalışıp kendi işini yapmak isteyen girişimciler
• Mevcut şirketi olup, ihracat yapmak isteyen iş sahipleri,
• Dış ticaret uzmanlığı eğitimi almak isteyenler,
• E ticaret eğitimi almak isteyenler,
• Şirketlerin dış ticaret bölümlerinin çalışanları,
• Uluslararası ticaret yapan firmaların operasyon departmanı çalışanları, satış temsilcileri, orta ve üst düzey yöneticileri,
• Dış ticarete ilgi duyanlar,
• Asıl işi dış ticaret olmayan muhasebe, satın alma ve finans gibi bölümlerin çalışanları,

GEREKLİLİKLER:

• Temel seviyede İngilizce
• Diz üstü bilgisayar

HANGİ SORULARA CEVAP BULACAKSINIZ:

• Ürününüz var ve satmak istiyorsunuz. Peki nereden başlamalısınız?
• Uluslararası pazarlarda müşterilerinizle veya satıcılarla ticari yazışmalar yapıp müzakere yapabilmeyi nasıl yapacağım?
• Gümrükleme için hangi evraklar gerekecek? Bu evrakları kim hazırlayacak?
• Üretici olmadan ihracat nasıl yaparım?
• Teslim şekillerini tüm detayları ile nelerdir?
• Dünyada ve Türkiye’deki dış ticaret konusundaki web siteleri nelerdir?
• Aradığınız bir ürünü internet kullanarak uluslararası pazarlarda nasıl bulursunuz?
• Dış ticarette ödeme şekillerini bilmiyorum, ne yapmam gerek?
• Üreticilerle bağlantı kurarken nelere dikkat etmek gerekir?
• Uluslararası pazarda haklarınız nelerdir, korumak için ne yapmalısınız?

O ZAMAN HAREKETE GEÇ

• Geleceğin mesleği olan dış ticareti konusunda 30 yıldan fazla deneyimi olan ekipten öğrenmek ister misiniz?
• Şu anda bir çok şirket dış ticaret formalitelerini bilen, hedef pazar analizi konusunda tecrübeli, malının alıcılarına ulaşma konusunda bilgi sahibi “Dış Ticaret Uzmanı” arıyor.

 

Tüm bu detayları konusunda 30 yıldan fazla tecrübeli uzmanlardan öğrenmek için bizimle iletişime geçiniz.

EĞİTİM DETAYI:

100 saatlik Dış Ticaret Uzmanlığı eğitimi toplam 7 modülden oluşmaktadır. Tamamen uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış olan programda gerçek ürünler üzerinden uluslararası yazışmalar gerçekleştirilecektir. 7 modülden oluşan eğitimin detayları şu şekildedir;

1- DIŞ TİCARET YÖNETİMİ: Dış Ticaret konusunda temel ve önemli kavramlar işlenecektir.
• Dış Ticarete Yön Veren Kuruluşlar
• Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri
– INCOTERMS 2020 (YENİ)
– Uygulamada yaşanılan sorunlar ve örnekler
• Satış Sözleşmeleri
– Sözleşme türleri
– Sözleşme yapılırken dikkat edilecek hususlar
• Uluslararası Sözleşme Şekilleri
– SWIFT uygulaması nedir?
– Peşin Ödeme
– Mal Mukabili Ödeme
– Vesaik Mukabili Ödeme
– Akreditif
– Banka Taahhütlü Ödeme BPO
– Günlük uygulamalardan örnek olaylar
• Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
– Proforma Fatura
– Çeki Listesi – Packing List
– Türkçe Fatura
– Commercial Invoice
• İHRACATTA KULLANILAN BELGELER
– Taşıma Belgeleri
– Bill of Lading (Konşimento)
– FIATA B/L
– Karayolu Taşıma Belgesi – CMR
– Havayolu Taşıma Belgesi – IATA
– Demiryolu Taşıma Belgesi – CIM
• Menşe Belgesi, Form A, Dolaşım Belgeleri (ATR – EUR1)
• Ekspertiz Belgesi,
• Analiz Belgesi,
• Gözetim Belgesi,
• Sağlık Sertifikası,
• Mal Teslim Belgesi (Ordino)
• Özel Fatura
• Isıl İşlem Belgesi (ISPM 15)
• Diğer Belgeler
• Güncel Örnekler Üzerinden İncelemeler
• İhracatta Sigorta Kavramı ve Sigorta Belgeleri
– Sigorta Türleri ve Riskler
– Sigorta Poliçesi, Sigorta Sertifikası,
– Dikkat Edilecek Hususlar
– Günlük Uygulamalarda Kullanılan Örnek Belgeler Üzerinde İnceleme
• Türkiye’de Dış Ticareti Düzenleyen Mevzuat
– Kambiyo Mevzuatı ve Banka İşlemleri
– GTİP
• İhraç Kayıtlı Satış (3065 sayılı KDV Yasası İlgili Madde)
– İhraç Kayıtlı Satış Nedir?
– Uygulaması ve Riskler
– Uygulamada Dikkat Edilecek Hususlar
• İhracatta Fiyatlandırma ve Teklif Verme
– (FOB’laştırma)
• İhracat Uygulamasında İşlen Sırası (Check List) yapılabilir mi?
• Case Study çalışması

2- PAZARLAMA: Pazarlama Karmasının Belirlenmesi ve İçeriklerin Oluşturulması: Firma pazarlama karması analiz edilecek, pazar araştırması sırasında edinilen bilgilerden de yararlanılarak hedef pazara uygun pazarlama karmasına ilişkin aşağıdaki konular eğitimde işlenecektir;

1) Pazarlama Kavramı Tanımı
2) Pazarlama Hedeflerinin Belirlenmesi
3) Pazarlama Süreci
A. Pazarlama Stratejisi Belirlenmesi
• Hedef Pazarlar
B. Planlama
• Durum Analizi
-Pazar  Araştırması
• Pazarlama karması (4P)
-Ürün (Ürün Yaşam Eğrisi)
-Fiyat (Strateji-Endeks-Esneklik-Konumlandırma)
-Dağıtım (Strateji-Kanallar-Politikalar-Yeni Pazarlar)
-Tutundurma (Strateji-Reklam-Halkla İlişkiler-Promosyon-Ticari Pazarlama)
• Finansman
-Bütçe  Süreci
C. Performans Ölçümü
• Hedeflerle Yönetim
4) Marka Yönetimi
• Marka Tanımı
• Markalaşma kuralları
• Hedef Kitle
• Başarı Kriterleri
5) Marka Yönetimi Süreçleri
• Rakip Takibi/Analizi
• Veri Tabanı Pazarlaması
• Doğrudan Pazarlama
• Müşteri Şikayet Yönetimi
• Niş Pazarlama
• E-Posta

3- TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ: Tedarik Zinciri Yönetimi, kısaca sürekli ve hızlı ürün/hizmet akışlarını organize etmek ve işletme iş süreçlerini bir bütün olarak görmektir. Bu çerçevede yurtiçi ve uluslararası tedarikçilerle ilişkilerden fabrika ortamında üretim süreçlerinin yönetilmesi, depo yönetiminden dağıtım planlamasına kadar bir dizi faaliyeti sürekli etkileşim halindedir.
• Tedarik Zinciri Yönetimi ve Temel Evreleri
• Tedarik Zinciri Kararları
– Tedarik Zinciri Stratejisi ve Tedarik Zinciri Tasarımı
– Tedarik Zinciri Planlaması
– Tedarik Zinciri Operasyon
• Tedarik Zinciri Süreçleri
– Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
– İçsel Tedarik Zinciri Yönetimi
– Müşteri İlişkileri Yönetimi
– Tedarik Zinciri Performansı; Stratejik Uygunluğun ve Odağın Başarılması
• Stratejik Uygunluğun Başarılması
– Müşteri ve Tedarik Zinciri Belirsizliğinin Anlaşılması
– Tedarik Zinciri Yeteneklerinin Anlaşılması
– Stratejik Uygunluğun Sağlanması
• Fiyatlandırma ve Fiyatlandırma İle İlişkili Ölçütler
• Tedarik Zinciri Metodolojileri
– Tedarik Zinciri Ön Çalışmaları
– Yol Haritasının Oluşturulması
– Geleneksel Satınalma Anlayışından Stratejik Kaynak Stratejisine Geçiş
– Tedarik Zinciri Yazılımının Seçilmesi
– Tedarikçi Hayat Eğrisi Kavramı
• Tedarikçi Seçimi ve Ön Değerleme
• Tedarikçi İlişkileri Yönetimi
• Tedarikçi Performans Değerlemesi
• Tedarikçi Geliştirme
• Tedarik Zincirinde Koordinasyon; İşbirliği ve Güven
• Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Değerlendirme

4- E-TİCARET: E-Ticaret; bir işletmenin, satışlarını kolayca ve kişilerin varlığına bağımlı olmadan sürdürebilmesini ve geliştirebilmesini sağlayan bir yapı oluşturması olarak tanımlanabilir. E ticaret eğitimi ile katılımcıların e ticaret kanallarında faaliyet göstermesini amaçlamaktadır.
• E-Ticaret’in temel unsurları nelerdir?
• E-Ticaret için gerekli alan adı nasıl oluşturulur?
• E-Ticaret için hazır paket seçimi nasıl yapılır?
• Web Sitesinin hazırlanması için temel gereksinimler nelerdir?
• Ürün veya hizmetlerin siteye yüklenmesinde dikkat edilecek konular nelerdir?
• E-Ticaret’te tahsilat nasıl yapılır?
• E-Ticaret’te lojistik ve operasyon nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir.
• Satış sonrası hizmetler nasıl verilmelidir?

5- TİCARİ İSTİHBARAT: İnternet ve diğer kaynaklar üzerinden yapılacak potansiyel alıcı çalışmalarında aşağıdaki kaynaklardan faydalanarak potansiyel alıcı listeleri oluşturulacaktır. Aşağıda belirtilen veya ek kaynaklar kullanılarak, danışmanlık alacak olan her bir firma için potansiyel alıcılardan oluşan birer liste hazırlanacaktır. Listenin her firmaya özgü olması esastır. Ancak firmaların hedef pazarlarında çakışma olması durumunda firma tekrarlarına gidilebilir. Listenin hazırlanmasında gösterge niteliğinde olmak üzere aşağıda bazı kaynaklar önerilmekte olup genişletilmesi mümkündür. Firmalara yönelik iletişim çalışmaları ile potansiyel alıcıların ihtiyaçları, beklentileri ve hali hazırda satın aldıkları ürünler ve tedarikçileri tespit edilmeye çalışılacaktır.
• Email ile Yazışmalar: Firma tanıtım yazılarının İngilizce olarak hazırlanması, ücretli veya ücretsiz toplu mail atma ve mail takip, analiz ve raporlama programlarının önerilmesi, web sayfası takip, analiz ve raporlama yol ve yöntemlerinin gösterilmesi, firmanın toplu mail çalışmasının hazırlanması ve sistemin kurulması sağlanacaktır.
• Telefon İrtibatı Desteği: Belirlenen potansiyel alıcıların içinden firmanın seçtiği şirketlere yönelik firma tarafından İngilizce sözlü tanıtımının yapılmasında dikkat edilecek hususlar (firmanın güçlü yanları, karşı tarafa sağlanacak faydalar, karşı firmanın ithalat durumu, tedarikçileri ve sundukları fiyatları vb.) iletişim içeriği, iletişim tarzı konusunda firmaya destek verilecektir.
• Hedef Pazara Seyahat Desteği: Hedef pazara seyahat öngörülmesi veya fuar katılımı durumunda bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır.

6- HEDEF PAZAR ANALİZİ: Hedef pazar araştırması firmalarla yapılan görüşmeler ve masa başı çalışmalarına dayandırılacaktır.
• İhracat İçin Selfie
– GTİP Numarası
– Doğru Satış Kanalı Tespiti
– Hedef Pazar Seçim Kriterleri
– Ürün Tanımı
– Fuarlar
• Uluslararası Ticaret Stratejileri
• Doğru Hedef Pazarın Belirlenmesi
– İthalatçı Ülkelerin Analizleri
– İhracatçı Ülke Analizleri
– Cari Açık Rakamlarının Değerlendirilmesi
– Türkiye’nin İhracatının Analizi
– Yükselen Ülkeyi Baştan Yakalamak
• Hedef Pazarlarımızın Belirlenmesi
– Demografik Değerlendirme
– Yakın Pazarların Analizi
– Vergilerin Tespiti
– Ülkenin yapısı ve kültürel değerlendirilmesi
– Tarife Dışı Engeller ve Yasal durum
• Analizde Diğer Etmenler
– İnternette Ticari Bilgi Araması nasıl yapılır?
– İnternette iz süzme
– İnternette ticari kaynakların incelenmesi
• Hedef Ülkede Araştırma
– Key Words
– Ülke Kaynakları Araştırması
– Müşteri Çoğaltma Teknikleri
– Satış Kanalı Analizi
– Müşterinin Müşterisi

7- TİCARİ YAZIŞMALAR: Eğitim katılımcıları Ticari İstihbarat sürecinde belirlenen alıcılar ile uluslararası sektör tecrübeli uzmanlar eşliğinde yazışmalar gerçekleştireceklerdir.

NOT: Mutlaka tüm katılımcıların gerçek ürünler ve şirketler üzerinden yazışmaları sağlanacaktır.

Eğitim Süresi: 100 Saat

Eğitim Ücreti: 17000 TL + KDV
-Kredi kartı ile 12 taksite kadar ödeme imkanı bulunmaktadır. (Bankaların taksit oranlarına göre vadeler değişmektedir)
-Eğitim ücretine; ders notu ve katılım sertifikası, coffee-break ikramlar dahildir.
-İki kişi katılımlarda; % 5, Üç kişi ve üzeri katılımlarda % 10 indirim uygulanmaktadır.

 

Eğitim Yeri: Taksim / İstanbul
Eğitim yerini haritada görmek için lütfen tıklayınız

Eğitim Başlangıç Tarihi: 9 Aralık 2019

HÜSEYİN TEKGÜÇ

Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 1979 yılında mezun olan Hüseyin TEKGÜÇ, aynı yıl iş hayatına Uluslararası Taşımacılık sektöründe başlamış, Unipac Ambalaj’da Güney Anadolu Bölge Müdürü, Filiz Gıda A.Ş. Dış Ticaret Müdürü, Akpa Tekstil A.Ş. İhracat Uygulama Müdürü, Ekinciler Dış Ticaret A.Ş. Finansman ve Kambiyo Müdürü, Kastamonu Entegre Ağaç San. A.Ş. Dış Ticaret’ten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Coşkun Orman Ürünleri San. A.Ş.’de Dış Ticaret Danışmanı, Orma A.Ş.’de satış müdürü olarak çalışmıştır. 2001’den bu yana profesyonel çalışma hayatının yanı sıra, dış ticaret konusundaki bilgi ve deneyimlerini eğitmen ve danışman olarak paylaşmaktadır.

Varol ÜNEL

Saint Benoit Fransız Erkek Lisesinden 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi İİB Fakültesi İşletme Bölümünden 1987 yılında mezun oldu.
Üniversite yıllarından itibaren Unimetal (Unifree) Duty Free İşletmeciliği A.Ş.’de değişik görevler üstlendi. 1987-1990 yılları arasında A.B.D. Purdue Universitesi’nde İşletme Master’ı yaptı. Dönünce bir süre daha Unimetal’de Satınalma Müdürü olarak çalıştı. Pak Gıda (Pakmaya) Dış Ticaret A.Ş.’de İhracat Bölge Müdürlüğü yaptı, 2000 yılında kendi işini kurarak Dış Ticaret konusunda çalışmaya devam etti.

Çok uluslu firmalara yatırım danışmanlığı konusuna yoğunlaşarak Electrolux International (ABD) Türkiye satış ve pazarlama ağı kurulumunu gerçekleştirmiş, 2010-2013 yılları arasında da ABD’li Cummins firmasının İzmir Ege Serbest Bölgesi’ndeki fabrika yatırımını koordine etmiştir.

İstanbul’a döndükten sonra yöneticilik ve liderlik tecrübesini doğru bir ortama yönlendirmek amacıyla Yönetim Danışmanlığı ve Eğitim sektörüne geçiş yapma kararı aldı. Girişimci karakteri ve üst düzey yönetim tecrübesini, KOBİ’lerimizle gerçek dönüşümler başarmak için İnovakademi bünyesinde paylaşmaktadır.

Sedat YILMAZ

Sedat Yılmaz; İ.T.Ü. Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yönetim ve Organizasyon Yüksek lisans okumuştur. 1988-1998 yılları arasında çok uluslu şirketlerde satış bölümlerinde yönetici olarak çalışmıştır. 1998-2002 yılları arasında Türkiye’de çeşitli bankalarda direktör olarak çalışmıştır.

2004 yılından bugüne kurucu ortağı olduğu Eurasia Partners Ltd. şirketinde mühendislik, teknoloji, internet yatırımları ve domain name (alan adı) ticareti konularında çalışmaktadır.

Halen İnovakademi bünyesinde tecrübelerini paylaşmakta ve muhtelif projelerde danışmanlık yapmaktadır.

Gökhan EROL

A.Ü. İşletme Bölümü mezunu olan EROL, lojistik sektöründe başladığı iş hayatına, Evyap Holding, Ödül İlaç firmalarında devam etmiştir. 2002 yılından bu yana dış ticaret, hedef pazar analizi, uluslararası pazarlama ve devlet yardımları alanlarında sahip olduğu uzmanlığı, eğitim ve danışmanlık çalışmaları ile sektördeki 26 yıllık tecrübesini paylaşmaktadır. Türkiye’nin bir çok ilinde 25 binin üzerinde nitelikli Dış Ticaret uzmanı yetiştirilmesine ve istihdamına destek verip, üniversitelerde konferans ve seminerlere katılmaktadır. Danışmanlık faaliyetleri ile Kobi’leri uluslararası rekabet ve uluslararası ticarete hazırlamakta, kurumların genel olarak işletme ve özelde uluslararası ticaret / dış ticaret departmanlarının tanı/teşhis süreçlerini uygulayarak kurumların SWOT’unu yapmakta ve iyileştirilebilir, geliştirilebilir alanları hakkında anayol haritalarını oluşturmakta ve uygulama başarılarını denetleyerek raporlamaktadır.

“İçinden Dış Ticaret Geçen Sohbetler” adlı seminerler serisi ile deneyimlerini, üniversiteliler ve sektöre yeni girmiş dinleyicilerle paylaşmaktadır. 2010 yılında fikir babası ve koordinatörü olduğu “Dış Ticaret Perileri” projesi başarısıyla ses getirmiştir.

“Yatırımcılar İçin Yeni Teşvik Uygulamaları ve Yatırım Rehberi” isimli yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, İnovakademi ekibi olarak 2018 yılında kamuoyu ile paylaşacakları ortak kitap çalışmaları devam etmektedir.

Halen İnovakademi başta olmak üzere birçok İhracatçı Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, UR-GE projelerinde eğitim ve danışmanlıklar vermektedir. Muhtelif üniversitelerin davetlisi olarak çeşitli projelerde görev almaktadır.

Deniz KAYAHAN

On yılı aşkın süre bankacılıkta pazarlama, satış, risk yönetimi bölümlerinde yönetici olarak çalışmış, bu dönemde Yapı Kredi Bankası’nda Ticari Bankacılık Pazarlama Birimi’ni ve Kobi Bankacılığı’nın kurulmasını yönetmiş, Türkiye’de TUBİTAK-Avrupa Birliği ARGE hibe fonlarının özel bir banka tarafından projelendirilmesi ve kredilendirilmesi işbirliğini Türkiye’de ilk defa gerçekleştirmiştir. Bankanın şubeleşmesi ve KOBİ müşterilerine yönetiminin oluşturulmasını, Bankalar Birliği, DKİB, KOSGEB, TOBB gibi kuruluşlar ile işbirliği çalışmaları gerçekleştirmiştir. Son 4 senedir, edindiği bu deneyimi kurumsal şirketlerle paylaşan KAYAHAN, Türkiye’de Turkcell, Global Bilgi, Turk Telekom, Avea, İş Bankası, AvivaSA, Suudi Arabistan’da NCB Bankası ve Suudi Telekom şirketlerine büyüme, müşteri odaklı dönüşüm, organizasyon, verimlilik, pazarlama, satış ve strateji konularında danışmanlık vermiştir. Kurumsal şirketler yanında KOBİ ölçeğinde değişik sektörlerdeki firmalara da kurumsallaşma, verimlilik, yeni pazarlara açılım konularında danışmanlık ve eğitim vermektedir. KAYAHAN, Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden lisans ve University of Chicago Booth School of Business’tan MBA derecesini almıştır.

Kaydınızı tamamlamak için lütfen şu adımları izleyiniz:
1- Eğitim katılım ücretini aşağıdaki banka hesabına gönderiniz,
2- Ödeme dekontunu ve fatura bilgilerinizi mail ile info@inovakademi.com iletiniz,
Not: Eğitimden 1 gün önce detaylarla ilgili olarak sizi SMS ve mail ile bilgilendireceğiz. Ayrıca faturanız eğitim günü sabahında teslim edilecektir.

Banka Bilgileri:
İş Bankası Bostancı Şubesi
IBAN (TL): TR260006400000110260974549

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Eğitime kayıt olmak için lütfen aşağıdaki formu kullanınız.

    Gökhan EROL
    e: gerol@inovakademi.com
    t: 02167097332
    f: 08505223403