5N+1K: Problem Çözmede Güncel Yaklaşımlar

YÖNETİŞİM
-Modern Yönetim Teknikleri
-Vazgeçilmez Kaynak İnsan
-En Pahalı Girdi: Zaman
-Eisenhower Matrisi
-Planlama

DEĞİŞİM YÖNETİMİ
-İşletme Selfie’si
-Organize İşler
-Gelecekte Bir Gün Gelecek
-Değişmeyen Tek Şey…
-Mutluluk Müdürlüğü

PROBLEM NEREDE?
-İşletmede Sık Karşılaşılan Sorunlar
-Problemi Tanımlama
-6 Temel Sorun ile Sistematik Tanımlama
-Balık Kılçığı

5N+1K: PROBLEM ÇÖZÜMÜ
-İletişim
-Pansuman Çözümleme!
-Beyin Fırtınası
-5N+1K
-Yol Haritası