Yurt Dışı Rapor Desteği

Belirli bir sektör veya bölge ile ilgili detaylı bilgi edinebilmek için alınacak hazır raporlar veya şirketinize özel düzenletilecek raporlar yurt dışı rapor desteği kapsamındadır. Yıllık %50 oranında 200.000 TL‘ ye kadar olan rapor alımları desteklenmektedir.

Program Özellikleri

Destek Türü

Hibe

Destek Max Limiti

200.000 TL

Destek Yüzdesi

%50

Başvuru Belgeleri

DYS’de kayıtlı bulunan ve geçerliliği devam eden bilgi ve belgeler ile doğruluğu elektronik ortamda ilgili Bakanlık/İncelemeci Kuruluş tarafından teyit edilebilen bilgi ve belgeler geçerli kabul edilir ve başvuru sahibi tarafından DYS’de yeniden ibrazı aranmaz.

Ön Onay Öncesi Başvuru Belgeleri

Şirketler ve işbirliği kuruluşları İçin;

 1. Rapora ilişkin hizmet sağlayacak kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırladığı rapor örneği ve/veya hazırlanan rapor taslağı
 2. İmza Sirküleri (DYS üzerinden kontrol edilmelidir.)

Ön Onay Sonrası Destek Ödeme Başvuru Belgeleri

Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları İçin;

 1. Satın alınan rapor
 2. İmza Sirküleri (DYS üzerinden kontrol edilmelidir.)
 3. Fatura veya harcamayı tevsik edici belge
 4. Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belge (Banka onaylı olmalıdır)
 5. Bakanlık tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403

  Dikkat Edilecek Hususlar

  İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama/ödeme belgelerinin ve sözleşmelerin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekmektedir.

  • Çek ile yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin keşideci tarafından ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.
  • Banka onaylı EFT, SWIFT, havale dekontu ile kredi kartı ekstresi aslı veya banka onaylı örneği ödeme belgesi olarak kabul edilir .
  • Ödemelerin şirket çalışanı adına tahsis edilmiş şirket kredi kartı/hesap kartı ile yapılması durumunda ibraz edilen ekstrede kartın şirket kartı olduğuna dair bir bilgi yer almıyorsa, söz konusu kartın şirket kartı olduğuna ve şirket çalışanı adına tahsis edildiğine dair ilgili bankadan yazı alınması gerekmektedir.
  • Destek kapsamında hizmet vermek üzere ön onay verilen şirketin/kuruluşun, fatura düzenleyen şirketin/kuruluşun ve ödemenin yapıldığı şirketin/kuruluşun aynı olması esastır. Faturayı düzenleyen şirket/kuruluş ile ödeme yapılan şirketin/kuruluşun farklı olduğu durumlarda iki şirketin/kuruluş arasındaki bağı gösteren belgenin ibrazı halinde ilgili harcama destek kapsamında değerlendirilir.

  Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

   Gökhan EROL
   e: gerol@inovakademi.com
   g: 05337611934
   t: 02167097332
   f: 08505223403