Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi

 • Yöneticiler ve Yönetim
  • Yöneticinin İşlevleri
  • Yönetsel Beceriler
  • Yönetsel Roller
 • Örgütsel Kültür ve Çevre
  • Örgütsel Kültürün Tanımlanması
  • Güçlü ve Zayıf Örgütsel Kültür
  • Genel ve Spesifik Çevre
 • Karar Verme Becerisi
  • Karar Verme Süreci
  • Rasyonellik ve Sınırlı Rasyonellik
  • Sorunlar ve Kararlar
  • Karar Verme Stilleri
  • Bireysel ve Grup Karar Verme
 • Planlama
  • Plan Çeşitleri
  • Durumsal Faktörler
  • Planlama Araçları
 • Örgütlenme
  • Örgütlerin Boyutları
  • Örgüt Tasarımına Durumsal Yaklaşım
 • Güdülenme (Motivasyon)

DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

ANA SAYFA

İLETİŞİM