Yöneticiler İçin Temel Finans

 • Temel Muhasebe İlkeleri ve Kavramları
  • Temel İlkeler
  • Tanımlar
  • Tahakkuk ve Nakit Esası
  • Maliyet-Gider-Yatırım Kavramları
  • Dönem Sonu İşlemleri
 • Mali Tabloların ve Mali Tablo Analizleri
  • Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Mizan Tablosu
  • Temel Analizler (Yatay Analiz, Dikey Analiz, Rasyo Analizleri)
  • Likidite Rasyoları (Cari Oran, Asid Test, Hazır Değer Oranı)
  • Borçlanma Rasyoları (Finansal Kaldıraç, Finansman Oranı)
  • Faaliyet ve Verimlilik Rasyoları (Stok Devir Hızı, Alacak Risk Devir Hızı, Diğer Devir Hızları)
  • Karlılık Rasyoları
  • Net İşletme Sermayesi Analizi
  • Pazar Değeri Oranları
  • Dupont Analizi
 • Mali Yönetim ve Para
  • Kaldıraç ve Başabaş Noktası Analizi
  • Yabancı Kaynak (Borç) Finansmanı ve Sonuçları
  • Büyümenin Finansmanı
  • Mali Planlama, Tahmin ve Bütçe
  • Paranın Zaman Değeri
   • Bugünkü Değer
   • Gelecek Değeri
 • Bütçe ve Bütçe Yönetimi
  • Temel Bütçe Tanımları
   • Bütçe Çeşitleri
   • Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Organizasyon Yapısı
   • Bütçe Takvimi ve Bütçe Komisyonu
  • Kısaca İşletme Bütçeleri
   • Satış Bütçesi
   • Satılan Malın / Hizmetin Maliyetinin Bütçelenmesi
   • Brüt Ticari Kar Bütçelemesi
   • Faaliyet Masrafları Bütçesi
   • Faaliyet Karı Bütçelemesi
   • Yatırım Bütçesi
   • Nakit Akış Bütçesi
   • Olağan Gelir Bütçesi
   • Olağan Gider Bütçesi
   • Finans Masrafları Bütçesi
   • Vergi ve Net Kar Bütçesi
  • Proforma Gelir Tablosu ve Bilançonun Hazırlanması
  • Proforma Mali Analizler
  • Bütçe Kontrol Teknikleri, Bütçe Revizyonları, Bütçe Performansı Kriterleri
 • İşletme Kararları Açısından Maliyet Bilgilerinin Değerlendirilmesi, Finansal Raporlama
 • Finansal Raporlama Sonrası Yapılması Gereken Eylemler
  • İhtiyaçların Temini
  • Fazlalıkların Yönetimi
  • Risklerin Yönetimi