Yöneticiler İçin Temel Dış Ticaret ve Kontrol Teknikleri

 • Dış Ticaret Mantığının Kısaca Tanıtımı
 • Dış Ticarette Sözleşmeler
 • INCOTERMS 2010 ve Tüm Değişiklikleri
 • Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
  • Vesaik Mukabili Ödeme (CAD)
  • Mal Mukabili Ödeme (CAG)
  • Peşin Ödeme (TT)
  • Akreditif (LC)ve Rezervler
 • Uluslararası Ticarette Belgeler ve Hukuki Etkileri
  • Konşimento (Bill of Lading)
  • Teminat Mektupları
  • Faturalar
  • Sigorta
  • Poliçeler
 • Kısaca Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamalar
  • İhracat Mevzuatı
  • İthalat Mevzuatı
  • Kambiyo Mevzuatı
  • Gümrük Mevzuatı ve Tüm Değişiklikleri
  • Diğer Mevzuatlar (DİİB, HİİB, Serbest Bölge)