Yöneticiler İçin Karar Verme ve Problem Çözme

 • Problem Çözme ve Karar Verme Süreci
  • Sorunun tanımı ve teşhisi
  • Çözüm önerileri üretme
  • Karar almanın aşamaları
  • Sorunun tanımlanması, nedenlerin tesbiti ve analizi, alternatif geliştirme
  • Değerlendirme, çözüm seçeneğine karar verme, uygulama
 • Problem Çözümü ve Yaratıcılık
  • Yaratıcılığı ortaya çıkaran yöntemler (Beyin fırtınası ve grup süreçleri)
  • Yaratıcılığı engelleyen faktörler ve bu engellerin azaltılması
 • Karar Verme Süreci
  • Karar verme sürecinin tanımı
  • Kriterlerin geliştirilmesi ve ortaya konması
  • Bireysel karar verme yaklaşımını belirlemek
  • Grupça karar verme süreci ve grup kararlarının etkinliği
 • Sorun analizi
  • Neden-sonuç diyagramları, güç analizi
  • İnsan sorunları çatışma ve direnme
  • Sorun çözme yaklaşımları

DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

ANA SAYFA

İLETİŞİM