Yöneticiler İçin Bütçe ve Bütçe Analizi

 • Bütçe ve Bütçe Türleri
  • Genel Kavramlar
  • İşletme Bütçesi
  • Yatırım Bütçesi
  • Esnek Bütçeler
 • Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Organizasyon Yapısı
 • Bütçe Takvimi
 • Bütçe Komisyonu
 • Bütçe Kontrol Mantığı ve Kontrol Teknikleri
 • Proforma Tablolar
 • Bütçenin Hazırlanış Süreci,
 • Bütçe Hedeflerinin Belirlenmesi
 • Şirket Kapasitelerinin Belirlenmesi,
 • Bütçe ve Kar-Volüm-Maliyet Analizleri,
 • Maliyet Merkezi-Kar Merkezi-Yatırım Merkezi Kavramları
 • Karın Bütçelenmesi
  • Karın Ürünler İtibari İle Bütçelenmesi,
  • Karın Müşteriler İtibari İle Bütçelenmesi
  • Karın Dağıtım Kanalları İtibari ile Bütçelenmesi 
 • Planlanmalar
  • Üretim Hacminin Planlanması
  • Satış Hacminin Planlanması
  • Malzeme Planlaması ve Malzeme Yönetimi
  • Satınalma ve Üretim Yönetimine İlişkin Planlamalar, MRP ve MRP II Uygulamaları
  • Üretim Kaynak Planlama
 • Gelirlerin Planlanması
  • Satış Hâsılatının Bütçelenmesi
  • Diğer Gelirlerin Bütçelenmesi
 • Giderlerin Planlanması
  • Ücretlerin Bütçelenmesi
  • Genel Üretim Giderlerinin Bütçelenmesi
  • Pazarlama ve Yönetim Giderlerinin Bütçelenmesi
  • Satış Maliyetlerinin Bütçelenmesi
  • Diğer Giderlerin Bütçelenmesi
  • Borçlanma 
 • Yeni Yatırımların Bütçelenmesi
 • Nakit Giriş-Çıkış Planlanması ve Bütçeleme
 • Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması
 • Proforma Bilançonun Hazırlanması
 • Faaliyet Tabanlı Bütçeleme Sistemleri
 • Bütçenin Yıl İçinde Revizesi
 • Bütçe Kontrol Teknikleri
  • Bütçe Sapmalarının Analizi ve Raporlanması
 • Vaka Analizi