Yöneticiler İçin Bilanço ve Tüm Mali Tabloların Analizi

 • Temel Muhasebe ve Finans Kavramları
  • Hesapların Sınıflandırılması ve Tek Düzen Hesapların Temel Prensipleri
  • Gelir Tablosu Hesapları
  • Bilanço Hesapları
  • Nazım Hesapları
 • Finansal Tabloların Tanımlanması
  • Bilanço ve Kalemleri
  • Gelir Tablosu ve Kalemleri
  • Mizan, Gelir Tablosu ve Bilanço ilişkisi
  • Proforma Bilanço ve Gelir Tablosu
  • Ek Tablolar ve Bilanço Dip Notları
  • Uygulama
 • Finansal Tablo Analizi ve Kullanılan Teknikleri
  • Sektörel Farklılıklar ve Mevsimsellik Analizleri
  • Yatay, Dikey ve Oran Analizleri
  • Net İşletme Sermayesi Analizleri
  • Stok Analizleri
  • Rasyolar, Likidite, Borçluluk, Faaliyet ve Büyüme
  • Finansal Kaldıraç
  • Vaka Çalışmaları
 • Finansal Planlama ve Tahminleme Analizi
  • Bütçeleme ve Bütçe Oluşturma Teknikleri
  • Proforma Tablolar, Uzun Vadeli Finansman Gereklilikleri ve Tahmini
  • Nakit Bütçesi, Kısa Vadeli Finansman ve Tahmini
 • İşletme Kararları ve Finansal Bilgiler
  • Maliyetler ve Kısa Vadeli İşletme Kararları
  • Yatırım Kararları
  • Proje Değerlemesi
 • Paranın Zaman Maliyeti
  • Faiz Hesaplamaları ve İskonto Kavramı
  • Bugünkü ve Gelecek Değeri Karşılaştırmaları
  • Vaka Analizi
 • Mali Analizi ile ilgili Raporlama Teknikleri
 • Mali Raporlama ve Kontroller
  • İhtiyaçların Temini
  • Fazlalık Yönetimi
  • Kontrollü Bilanço Düzeltme