Yeni Düzenlemelere Göre (BPO-Bank Payment Obligations) Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri

 • Genel bakış ve kavramlar
 • Ödeme türleri
  • Peşin ödeme
  • Mal Mukabili Ödeme
  • Vesaik mukabili ödeme
  • BPO (Bank Payment Obligation) YENİ
  • Akreditif ile ödeme
  • Kabul Kredili Ödeme
 • Akreditif Terminolojisi
 • Akreditif Açılış İşlemleri ve Banka İlişkileri (İthalatçı Gözüyle)
  • Uygulama (Akreditif Açılması)
  • İhracatçı Gözüyle
  • Uygulama (Akreditif Metni Kontrolü)
 • Akreditifte Teyit ve İhracatçı İçin Önemi
 • Swift ve İşlevi
 • Akreditif Türleri
  • Ticari Akreditif
  • Teminat Akreditifi
  • Dönülebilir Akreditif
  • Dönülemez Akreditif
  • Teyitsiz Akreditif
  • Teyitli Akreditif
  • Tekrar Eden Akreditifler
  • Rotatif Akreditif
  • Belgesiz Akreditif
  • Devredilebilir Akreditif
  • Back to Back Akreditif
  • Karışık Ödemeli Akreditif
  • Görüldüğünde Ödemeli
  • Peşin Ödemeli Akreditif
  • Vadeli Akreditif
  • Kabul Akreditifi
  • İştira Akreditifi
  • Depo Makbuz Karşılığı Ödemeli Akreditif
 • UCP 600 ve ICC 681 Broşürünün İncelenmesi
 • Ödeme türlerinin mukayesesi
 • Risk analizi
 • Case Study
 • Uygulama (Akreditif Belge Hazırlanması)