Uluslararası Ticarette İstihbarat Kanalları ve Dijital Pazar Araştırması

 

 • Uluslararası Ticarette Ticari Bilginin Önemi

  • Dünyadaki değişimlerin etkileri ve uluslararası pazarlamanın aldığı yeni biçim
  • Ticari bilgi ve kapsadığı alan
  • Ticari bilgi kaynakları
  • Milyonlarca firmaya ulaşmak (örnek)
 • Ticari Bilgiden Ticari İstihbarata

  • Ticari bilgi-Ticari İstihbarat
  • Stratejinin prensipleri
  • Strateji- Ticari istihbarat- iletişim
  • Örnek siteler
 • Çağdaş İhracatın Stratejisi

  • Hedef Pazar anlayışı neden gereklidir?
  • Hedef Pazarın tespiti ilkeleri
  • İstatistiğin geldiği bugünkü nokta
 • Temel Veri Tabanları ve Uygulamaları

  • GTİP tespiti
  • Dünya ölçeğinde ithalatçı ülkelerin tespiti
  • İhracatçı  ülkelerin tespiti
  • İthalat pazarlarının miktar ve değer olarak büyümelerinin tespiti
 • Hedef Pazarların Tespiti Uygulamaları

  • İstatistiklerin yorumlanması
  • Büyüyen pazarların ayrışması
  • Büyüyen pazarlardaki rakip ülkelerin tespiti
  • Rekabet şansımızın değerlendirilmesi
 • Uygulama

  • Türkiye’nin ürün bazında fiili ihracatı
  • Kaçırdığımız pazarlar
  • İlgili tabloların oluşturulması
  • Yorumlama ve tartışma
  • Yeni ortaya çıkan bilgi gereksinimlerinin karşılanması
 • Hedef Pazar Çalışması

  • Temel ilkeler
  • Hedef pazarın doğru tespitinin sağlayacağı faydalar
  • Büyüyen pazarlar / Hedef pazarlar/stratejik hedeflerimiz
  • Yorumlama ve tartışma
 • Hedef Pazarın Tespiti Uygulamaları

  • İstatistiklerin yorumlanması
  • Büyüyen pazarların ayrışması
  • Büyüyen pazarlardaki rakip ülkelerin tespiti
  • Hedef müşteri tiplerinin ve dağıtım ağının belirlenmesi
  • Gücümüzün değerlendirilmesi
  • Ülkemizdeki rakiplerimizin değerlendirilmesi
  • Global pazar araştırmalarının değerlendirilmesi
 • Diğer Faktörlerin Analizi

  • Rekabet
  • Uzaklık
  • Vergiler
  • Ülkenin yapısı ve kültürel durum
  • Yasal durum vb.
  • Tarife dışı engeller ve diğer faktörler
 • Hedef Pazarımızın Belirlenmesi

  • Amacımız
  • Gücümüz
  • Rakiplerimizin doğru değerlendirilmesi
  • Fırsatlar – tehditler
  • Diğer faktörler
  • En önemli 5 pazarın belirlenmesi
 • Seçilen Pazarlarda Araştırma Tekniği

  • Bilgi ve istihbarat veri tabanlarının oluşturulması
  • Pazarın değerlendirilmesi /dağıtım ağının yapısı
  • Yerel imalatçılar
  • Yabancı rakipler
  • Diğer rakipler
  • Pazar araştırmaları ve makaleler
  • Yasal mevzuat

DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

ANA SAYFA

İLETİŞİM