Tutum Geliştirme

 • Kendini tanımak
 • Kişilik-davranış-tutum geliştirme
 • Tutumun üç yönü
 • Tutumu oluşturan öğeler
 • Olumlu ve olumsuz zihinsel tutum
 • Self motivasyon ve kendine güven
 • Başarıyı istemek ve başarılı olmak
 • Hedef belirlemek ve hedeflere çalışmak
 • Kişilerarası etkileşim analizi
 • Organizasyonel tutum geliştirme-şirket kültürü
 • Saldırgan, pasif ve girişken insan davranışları
 • Yeni tutum ve davranışların öğrenilmesi
 • Kendini yönetmek
 • İzlenim yönetimi
 • Stres altında değişen tutum ve davranışlar
 • NLP (Neuro-Linguistic Programming)

DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

ANA SAYFA

İLETİŞİM