Toplantı Yönetimi

 • Niçin toplanıyoruz.? Toplantı türleri ve amaçları
 • Toplantıların planlanması; toplantı öncesi yapılması gerekenler
 • Toplantıların yürütülmesi. Zamanın verimli kullanılması
 • Toplantı yöneticisinden beklenenler
 • Toplantılarda oynanan roller
 • Kişilik, algılama ve davranış sorunları
 • Toplantılarda aktif katılımın sağlanması
 • Etkili iletişim; topluluğa konuşma ve aktif dinleme
 • Toplantılarda sözsüz iletişim
 • Toplantılarda güç durumlarla başetme
 • Karar alma-grup kararını oluşturma
 • Toplantılarda yaratıcılığın ve verimliliğin geliştirilmesi
 • Pozitif stres yönetimi
 • Toplantı sonrası yapılacak işler

DIŞ TİCARET EĞİTİMLERİ

ANA SAYFA

İLETİŞİM