TÜİK’in gerçekleştirdiği “Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarını açıkladı. İlginç göstergeler var. Mesela, 10 kişinin üzerinde çalışanı olan işletmelerin %95,9 gibi çok yüksek kısmı internet kullanıyor. Neredeyse internet kullan(a)mayan işyeri yok gibi….

Şirketlerin web sayfası sahipliğinde ise %72,9 gibi yine yüksek bir oran karşımıza çıkıyor. Araştırma çalışan sayısı baz alınarak yapılmış ve %87 ile 250 üzeri çalışanı olan şirketler web sitesine sahip olma oranında en yüksek değere ulaşmışlar.

On-line satış yapan şirket sayısı ise %10,9’dur.

İşletmelerin %45,7’si sosyal medya kullandıklarını ifade etmişlerdir.

Araştırmanın tamamına ulaşmak için: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24863