Satışçılar İçin Pazarlama

 • Pazarlama Nedir, Neden Önemlidir?
 • Pazarlamanın 4P’si:  Ürün, Fiyat, Dağıtım, Tutundurma
 • Hedef Belirleme, Hedef Kitle Tanımlama
 • Ürün: Sınıflandırma, Güncelleme, Yeni Ürün Geliştirme
 • Fiyat:  Fiyat Endeksi, Fiyat Piramidi, Fiyatlandırmanın Önemi, Fiyatlandırmada Sık Yapılan Hatalar
 • Dağıtım: Dağıtım Analizi, Perakende ve Toptan Kanallar
 • Tutundurma:
  • Kapsam ve stratejiler
  • Reklam
  • Halkla ilişkiler
  • Promosyonlar
  • Pazarlama araştırmaları
 • Marka Nedir? Başarılı Marka Olmak Ne Gerektirir?
  • Pazarlama Planı
   • Satış tahminleri
   • Pazar analizi & SWOT
   • Pazarlama ve satış hedefleri
   • Marka konumlandırması
   • Fiyat stratejisi
   • Dağıtım stratejisi
   • Tutundurma planları
   • Pazarlama bütçesi
  • Büyüme Stratejileri
   • Ürün Pazarlama Süreci
   • Tüketici Alışkanlık ve Davranışları
   • ANSOFF Matrix