Profesyonel Satıcı

 • Profesyonel Satış Yöneticisi Özellikleri
  • İlişki yönetimi
   • Güven yaratmak
   • İlk izlenim
   • Tutum ve davranışlar
  • Kendini yönetmek
   • Zaman yönetimi
   • Etkili iletişim
   • Beden dili
 • Temel Satış Aşamaları
  • Müşteri durum analizi
   • Geçmiş performans
   • Rakipler
   • Pazar/bölge inceleme
  • Hazırlık ve hedefleri belirleme
   • Stratejilerin oluşturulması
   • Planlama
  • Görüşme
   • Sunum
   • Yorumlar & şikayetleri anlama
   • İtirazlarla baş etme
  • Görüşmeyi sonuçlandırma
   • Satışı gerçekleştirmek
   • Önemli diğer kriterler
  • Değerlendirme ve takip
   • Raporlama
   • Sürekli iletişim ve müşteri sadakati