Note

This is a notification of some sort.

Online Toplantı Danışmanlığı

Online Toplantı Nedir?

Metropollerde yaşayan insanların en büyük problemi bir yerden bir yereye yetişme telaşının olmasıdır. Özellikle çalışanlar toplantılar arasında koştururken oldukça çok zaman kaybetmektedirler. Hem şehir içi hem de şehir dışı toplantılarınızı daha da verimli hale getirmek için teknolojiden yararlanabilirsiniz.

Online toplantı, farklı noklardaki insanların bir araya gelerek yüz yüze görüşme için tirafik ve benzeri bir çok soruna katlanmak yerine, evinizden, ofisinizden farklı noktalardaki insanlarla gerçek zamanlı olarak toplantı yapabilme imkanları gerçekleştirebilmenize olanak sağlamaktadır.

Diğer ofis ve şube çalışanları ile karşılıklı olarak tartışabilme, ortak çalışma ve veri paylaşımı (Sunum, notlar, dosyalar,…) yapılabilmektedir. Katılımcılar, mikrofon ve kamera vasıtasıyla diğer noktalarda bulunan insanlara kendilerini ifade ederken, karşıdan gelen görüntü ve sesi almak için telefon tablet ve bilgisayar gibi teknolojik cihazlardan yararlanılır. Online toplantı, yüz yüze görüşme konforunun teknolojik cihazlarla icra edilmeye çalışılan bir şekildir.

Online Toplantı Danışmanlığı

“22 Dakikalık Sihirli Toplantılar”

Performans yönetimi konusunda faaliyet gösteren Clear Review şirketi CEO’su Stuart Hearn “Bir sebeple toplantıların standart süresi genellikle yarım saat veya bir saat oluyor. Asıl sorun ise, şirketlerin çoğunlukla ‘Parkinson Kuralı’na yenik düşmesi. Bu kural, verimlilik kuralı olarak da bilinmektedir. Buna göre bir işin yapılması için gerekli olan zamanının sonuna gelinceye kadar o işin sürekli şekilde erteleneceği erteleneceği varsayımına dayanmaktadır.

Bundan dolayı Hearn’ün şirketi, gerek yönetici kademesi gerek çalışanlarının öngörülen zamanlamaya sadık kalınması konusunda sıkı kurallar uygulamakta ve toplantıların herkes açısından başarılı şekilde geçeceği kısa toplantılar yapılması kararlaştırılmıştır.

22 dakikalık toplantı“(*) kavramını ortaya atan kişi ise Nicole Steinbok‘dır. Toplantı gündeminden, cep telefonlarını yasaklamaya varana dek bir dizi önlemler alınarak toplantı zamanına uymak konusunda bazı öneriler getirmiştir. Böylece 22 dakikalık sihirli toplantılar ortaya çıkmıştır.

22 Dakikalık Sihirli Toplantılar by Nicole Steinbok

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz
Gökhan EROL
e: gerol@inovakademi.com
t: 02129396301
f: 02129247002