Mali Tablolar Analizi

 • Muhasebe Ve Muhasebe Politikaları, Finansal Yönetim  Süreçleri ve Mali Analizin Yeri, Önemi
  • Mali Tablolar, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Gelir Tablosu,
  • Mali Tablo İlkeleri, Bilanço Tablosu (Varlıklara – Kaynaklara İlişkin)
  • Mali Tablo İlkeleri, Gelir Gider Tablosu (Gelirlere – Giderlere İlişkin)
  • Fon Akım Tabloları
  • Nakit Akım Tabloları
  • Özkaynak Değişim Tabloları
  • Net İşletme Sermayesi Tabloları
 • Enflasyonun Mali Tablolar  Üzerindeki Etkileri, Kısaca Enflasyon Muhasebesi
  • Enflasyonun Bilanço Tablosuna Olan Etkileri
  • Enflasyonun Gelir Tablosuna Olan Etkileri
  • SPK Tebliği, Fiyat Endeksi Ve Düzeltme Katsayıları, Düzeltmeler
 • Mali Analiz Teknikleri
  • Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
  • Mali Analiz Çeşitleri Ve Teknikleri
  • Karşılaştırmalı Tablolar
  • Değişim Analizleri,
  • Trend Analizleri,
  • Yüzde Analizleri
  • Oran Analizleri Likidite(Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)
  • Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama
  • Duran Varlık Oranları
  • Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)
  • Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faaliyet Oranları
  • Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Brüt Satış)
  • Başabaş Noktası Analizi
 • DUPONT Mali Kontrol Sistemi, Finansal Kontrol