Kitle Önünde Sunum ve Hitabet

 • İmajı belirleyen “olmazsa olmaz” diksiyon kuralları
 • Yuvarlamadan yutmadan konuşmak ( artikülasyon)
 • Mesajı etkili olarak vermek için vurgulama/ tonlama
 • Temel hitabet teknikleri: es vermek, durak yapmak
 • Doğru, güzel ve etkili ses kullanma teknikleri
 • Doğru nefes tekniği ve heyecan/ stres/ öfke kontrolü
 • Sunum öncesi içsel hazırlık
 • Sunum için görsel hazırlık
 • Sunum için konuşmanın 4N tekniği ile çerçevelenmesi
 • Karşınızdaki dar ya da geniş kitleye hakim olmak
 • Sıkmadan konuşmak ve ilgi çekici olmanın temel teknikleri
 • Soruları doğru karşılamak
 • Olumsuz tavırları incelikle bertaraf edebilmek
 • İkna teknikleri
 • Temel beden dili