Kişisel Liderlik

 • Öğrenme noktaları
 • Herkes lider olabilir mi?
 • Yönetimde iletişim
 • Yönetimde liderlik
 • İdareci yönetici/ Lider yönetici
 • Lider yönetici kimdir.?
  • Durumsal liderlik
  • Takıma, işe , kendine karşı sorumlulukları
 • Liderlikte sürekli öğrenme ve gelişme
 • Delegasyon
 • Problem çözme & karar verme
 • Örnek olay, vaka çalışması
 • Değerlendirme
 • Liderliğin motivasyonla eş anlamlı bir kavram olması
 • Dört temel liderlik stili
 • Bir dakika yöneticiliği
 • Etkili takımların aşamaları
 • Liderliğin aslında hayat boyu süren bir yolculuk olduğunun farkındalığı Yönetim nedir?
 • Örnek olay, vaka çalışması