İşletme Kültürü ve Kuruma Bağlılık

 • İşletme Kültürü
  • İşletme kültürünü oluşturan unsurlar
  • Çevre ve kültür
  • İşletmelerde kültürün türleri
  • İşletme kültürünün değiştirilmesi
 • İş ahlakı
  • İş ahlakı nedir?
  • Çalışma yaşamında iş ahlakına uygun kararlar alma ve ahlaki kararları etkileyen faktörler
 • Kuruma bağlılık
  • Bireysel ve grup içi davranışlar açısından ve çalışan kişi açısından kuruma bağlılık ve çalışanların sorumlulukları
  • Yönetimin kuruma bağlılığı geliştirme konusundaki sorumlulukları