İşe Alma ve Mülakat Teknikleri

 • İşe alma sürecine genel bakış
 • Kaynaklar ve eleman arama yöntemleri
 • Başvuru formları
 • Adayların kuruma ve işe uygunluğunun sağlanması: Değerler anketi ve iş tanımları
 • Başvuruların gözden geçirilmesi ve ön eleme
 • Telefon mülakatı ve doğrulatma
 • Mülakat öncesi hazırlıklar
 • Etkili soru sorma ve bilgi alma tekniklerine genel bakış
 • Değerlendirilecek yetkinliklerin belirlenmesi
 • Performansa dayalı mülakatın amacı ve önemi
 • Mülakatlarda yapılan tipik hatalar
 • Mülakatı yapanın yasal ve etik sorumlulukları
 • Beden dilinin çözümlenmesi
 • Görüş birliği toplantısı
 • Kararın verilmesi ve adaya bildirilmesi