Uluslararası Teslim Şekilleri INCOTERMS 2020 Eğitimi

INCOTERMS Milletlerarası Ticaret Odası (ICC-International Chamber of Commerce) tarafından oluşturulan ve uluslararası ticarette teslim şekillerini belirleyen kurallardır. Bu kurallar ithalatçı ile ihracatçı arasındaki uluslararası ticarette masrafları ve sorumluklulukları düzenlemektedir. En son 2010 senesinde değişiklik yapılan INCOTERMS kuralları 2019 yılının Eylül ayı ortasında güncellenmiştir.

INCOTERMS 2020 ile şu konularda yenilikler gelmektedir;

 • DAT teslim şekli uygulamadan kaldırılmıştır.
 • DPU (Delivered at Placed Unloaded) yeni bir teslim şekli olarak tanımlanmıştır.
 • Diğer değişikliklerden biri, EXW ve DDP kurallarının içeriğinde muhtelif değişiklikler bulunmaktadır.
 • FCA teslim şeklinin bir önceki versiyonunda yer alan bazı kısımlar daha açık hale getirilmiştir.

Konteyner Limanı

Eğitimin Amacı

INCOTERMS alıcı ile satıcı arasında ürünlerin nerede ve ne şekilde teslim edileceğine ilişkin detayları belirleyen ve ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) tarafından detayları belirlenmiş kurallardır. Malların satıcıdan alıcıya ne şekilde devrinin haricinde evrakları ve bazı sorumlulukları kimin düzenleyeceğini de belirlemektedir. Eğitimde katılımcılara tüm detayları ile birlikte uygulamada karşılaşılan güncel problemler ve çözüm önerileri anlatılacaktır. Ayrıca katılımcılara uluslararası ticarette sıklıkla karşılaşılan temel bilgilerin aktarılması hedeflenmektedir. Böylece, eğitim sonunda INCOTERMS 2020‘nin sadece bir teslim şekli olmayıp, uluslararası ticarette kullanılan temel belgeler gibi konularla yakın ilişkisi olduğu anlaşılacaktır. İthalat ve ihracatçı gözüyle sorumlulukların analizinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Kimler Katılmalı

• Şirketlerin dış ticaret bölümlerinin çalışanları
• Uluslararası ticaret yapan firmaların operasyon departmanı çalışanları, satış temsilcileri, orta ve üst düzey yöneticileri
• Dış ticarete ilgi duyanlar
• Asıl işi dış ticaret olmayan muhasebe, satın alma ve finans gibi bölümlerin çalışanları
• Uluslararası ticarete yeni başlayanlar

Eğitim İçeriği

 • Dış Ticarete Yön Veren Yerel Kuruluşlar
 • Satış Sözleşmeleri
 • Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri INCOTERMS 2020 (Yeni)
 • INCOTERMS 2010 ile 2020 arasındaki farklar (Yeni)
 • Teslim Şekillerine Toplu Bakış
 • Deniz Taşımacılığında Kullanılan Masraflarla İlgili Bazı Terimler ve Kısaltmalar
 • INCOTERMS 2020 Dışında Uygulamada Karşılaşılabilen Diğer Bazı Teslim Şekilleri
 • Taşımacılık Türlerine Genel Bakış
 • Teslim Şekillerinin Gümrükleme Süreçlerine Etkisi
 • Lojistikte Temel Operasyonel Amaçlar
 • İhracatta Fiyatlandırma, FOB’laştırma, Navlun ve Ek Maliyetler
 • FOB’laştırma ve Navlun maliyet hesaplaması Örnek Uygulama
 • Kambiyo Mevzuatı (31.12.2019 tarihli değişikliklere göre)

Eğitimci: Gökhan EROL

A.Ü. İşletme Bölümü mezunu olan EROL, lojistik sektöründe başladığı iş hayatına, Evyap Holding, Ödül İlaç firmalarında devam etmiştir. 2002 yılından bu yana dış ticaret, hedef pazar analizi, uluslararası pazarlama ve devlet yardımları alanlarında sahip olduğu uzmanlığı, eğitim ve danışmanlık çalışmaları ile sektördeki 29 yıllık tecrübesini paylaşmaktadır. Türkiye’nin bir çok ilinde 30 binin üzerinde nitelikli Dış Ticaret uzmanı yetiştirilmesine ve istihdamına destek verip, üniversitelerde konferans ve seminerlere katılmaktadır.

Danışmanlık faaliyetleri ile Kobi’leri uluslararası rekabet ve uluslararası ticarete hazırlamakta, kurumların genel olarak işletme ve özelde uluslararası ticaret / dış ticaret departmanlarının tanı/teşhis süreçlerini uygulayarak kurumların SWOT’unu yapmakta ve iyileştirilebilir, geliştirilebilir alanları hakkında anayol haritalarını oluşturmakta ve uygulama başarılarını denetleyerek raporlamaktadır.

“İçinden Dış Ticaret Geçen Sohbetler” adlı seminerler serisi ile deneyimlerini, üniversiteliler ve sektöre yeni girmiş dinleyicilerle paylaşmaktadır. 2010 yılında fikir babası ve koordinatörü olduğu “Dış Ticaret Perileri” projesi başarısıyla ses getirmiştir.

“Yatırımcılar İçin Yeni Teşvik Uygulamaları ve Yatırım Rehberi” isimli yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca, İnovakademi ekibi olarak 2020 yılında kamuoyu ile paylaşacakları ortak kitap çalışmaları devam etmektedir. Halen İnovakademi başta olmak üzere birçok İhracatçı Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, UR-GE projelerinde eğitim ve danışmanlıklar vermektedir. Muhtelif üniversitelerin davetlisi olarak çeşitli projelerde görev alma ve Hedef Pazar Analizi eğitimleri vermektedir.

Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

  Gökhan EROL
  e: gerol@inovakademi.com
  g: 05337611934
  t: 02167097332
  f: 08505223403