İlaç Sektöründe Key Account Menagement

 • Pazarlama ve Satış Davranışlarında değişen kavramlar
 • Müşteri segmentasyonu
 • Kilit Müşteri ne demektir?
 • Kilit Müşteri Yönetimine Neden ihtiyaç var?
 • Kilit Müşteri hangi kriterlere göre tesbit edilir?
 • Kilit Müşterilerden sorumlu ekibin kurulması
 • Uygun Kurum Kültürünün oluşturulması
 • Müşteri Değeri Ölçümleri ve Büyük Müşteri Analizi
 • Kilit Müşterilere pazarlamanın yaklaşımları 
  • Pazarlamada SWOT analizi
  • Rekabet üstünlüğü yaratan yeni stratejilerin müşteri odaklı pazarlama modelleri
  • Pazarlama fırsatlarının belirlenmei ve değerlendirilmesi
  • Pazarlama Karması, Ürün ve Marka Yönetimi 
 • Kilit Müşteri satış Yöneticisinin Görevleri
 • Kilit Müşteri Satış Temsilcisinin Görevleri ve sahip olması gereken özellikler
 • Kilit Müşterilerde İletişiminde İş Planı oluşturma 
  • Hedeflere göre iş planı
  • İş Planlarının rakamsal analizi
  • Müşterilere kişisel ve kurumsal gelişim önerileri geliştirme